Sykelønna kan bli truet

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen frykter svekket sykelønn.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen frykter svekket sykelønn. Foto:

Ordningen med full lønn under sykdom kan være truet dersom det ikke blir regjeringsskifte.

DEL

KOMMENTARDet mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Nå bedyrer riktignok statsminister Erna Solberg det motsatte, men det er formuleringer i Høyres program og regjeringens perspektivmelding som bør gi grunn til uro. I tillegg er partiet Venstre klar på at det må kuttes i sykelønna.

– Jeg er bekymret for at sykelønna til folk flest vil bli kuttet hvis denne regjeringen får fortsette i fire år til, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagens Næringsliv. LO-lederen viser til regjeringens egen perspektivmelding hvor det klart går fram at det økonomiske handlingsrommet blir mindre i årene framover. Høyre-nestleder Jan Tore Sanner slår tilbake:

– Det er åpenbart at dårlige valgkampmålinger har nådd Youngstorget. Det er bred enighet om dagens sykelønnsordning. Vi fikk den samme typen skremsler fra fagbevegelsen for fire år siden og de har blitt gjort til skamme, sier Sanner.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter

De fleste partiene slår ring om ordningen som sikrer full lønn under sykdom, men det er altså noen få unntak. Høyre lover å sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen. I tillegg kan vi i perspektivmeldingen lese at det ofte er flytende overgang mellom sykelønn, uføretrygd og arbeidsledighetstrygd. «Mer lik kompensasjon» …. «kan redusere omfanget av eventuelle tilpasninger», skriver regjeringen. Det må bety at sykelønna reduseres, for det er neppe aktuelt å heve de andre ordningene.

Videre lover Venstre «jevnere satser» for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykelønn. Venstre argumenterer med at nivået på sykepenger er «så høyt at det skaper et kunstig høyt sykefravær og for dårlige insentiver til å komme tilbake i jobb».

Full lønn under sykdom er et gode det er viktig å slå ring om.

Ingen røyk uten ild. Høyres ledelse bør før valget ha klarere tanker rundt formålet med en utredning om sykelønnsordningen. Hvis det ikke er aktuelt å endre noe, så er det vel ikke nødvendig med en utredning.

Full lønn under sykdom er et gode det er viktig å slå ring om. Vi skal ikke piskes til å gå på jobb når vi er syke. Her handler det også om å ha tro på tillitsbaserte løsninger. På den annen side kan det gjøres endringer i sykelønnsordningen som bidrar bedre til å redusere sykefraværet

Det er i første rekke det lange fraværet som et problem for bedriftene, samfunnet og den enkelte arbeidstaker. Derfor bør arbeidsgiverne få et økonomisk medansvar for det lange sykefraværet uten at den samlede belastningen økes. Det er et politisk sykdomstegn at ideen er over ti år gammel.

Artikkeltags