Tøffe tak om lønn og pensjon

Fellesforbundets Jørn Eggum ønsker å forhandle med Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. 27. februar bestemmer LO om det blir slik oppgjørsform eller om LO-leder Hans-Christian Gabrielsen selv tar kommandoen.

Fellesforbundets Jørn Eggum ønsker å forhandle med Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. 27. februar bestemmer LO om det blir slik oppgjørsform eller om LO-leder Hans-Christian Gabrielsen selv tar kommandoen. Foto:

Lønnstakere flest går lysere tider i møte.

DEL

KOMMENTARDette hyggelige budskapet er utgangspunktet for årets lønnsoppgjør. Fellesforbundet krever at medlemmene får mer å rutte med, og for første gang på flere år snakker ikke motparten lenger om null og atter null. Store deler av industrien går nemlig bedre.

Men tross det positive bakteppet blir heller ikke årets lønnsoppgjør noen dans på roser. Her blir det tøffe tak, først internt i LO-familien og så i dragkampen med arbeidsgiverne. Forbundene i LO er uenige om hva slags oppgjørsform som skal velges. Fellesforbundet ønsker seg et forbundsvist oppgjør, som betyr at dette forbundet, men Jørn Eggum i spissen, går i front og tar de store kampene. På den annen side er det en rekke LO-forbund som ønsker at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen skal forhandle på vegne av hele LO-familien. Dette begrunnes spesielt med at framtiden for Avtalefestet pensjon (AFP) og styrket tjenestepensjon nå ligger i potten.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

I dette spørsmålet pleier Fellesforbundet å få det som forbundet vil, og det blir trolig resultatet også denne gangen. Fellesforbundet har nemlig noen særegne krav som ikke kan løses i et samordnet oppgjør i regi av LO. Det nye i forhold til det forrige hovedoppgjøret er at Fellesforbundet nå krever økt kjøpekraft. For to år siden nøyde forbundet seg med å kreve sikring av nivået. Realiteten ble imidlertid nedgang i kjøpekraften siden prisstigningen ble sterkere enn antatt.

Men nå er det altså lysere skyer på himmelen. Forbundsleder Jørn Eggum mener derfor at det er grunnlag for noe høyere lønnstillegg enn ved sist hovedoppgjør. Det vil være bra for landet og norske arbeidstakere om Fellesforbundet tar føringen i årets lønnsoppgjør. Norske arbeidstakere fortjener en god og anstendig lønn. Samtidig er norske bedrifter avhengige av å selge det de produserer. Derfor bør den konkurranseutsatte industriens tåleevne legge malen for oppgjørene både i privat og offentlig sektor.

Den konkurranseutsatte industriens tåleevne bør legge malen for oppgjørene både i privat og offentlig sektor.

Vi regner med at også topplederne og eierne i næringslivet viser den samme moderasjonen som fagbevegelsen har gjort de siste årene. Det er et tankekors at toppsjefene i landets hundre største selskaper har en snittinntekt på 6,7 millioner kroner. Enda mer interessant er det at landets bedriftsledere i 2016 fikk mer i prosent enn det lille industriarbeiderne ble tilgodesett med. En promille mer er riktignok ikke mye, men i kroner blir det enormt når lønna er høy fra før. Enda verre er det at toppledere i det offentlige fikk nesten det dobbelte i prosent av arbeidstakere flest.

Moderasjon og kollektiv fornuft er to verdier som bør gjelde for alle i årets lønnsoppgjør.

Artikkeltags