Bevæpnet politi

Politifolkene skal ikke lenger bære våpen fast på hofta.

Politifolkene skal ikke lenger bære våpen fast på hofta. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Den midlertidige bevæpningen av politiet opphører.

DEL

KOMMENTARDet har Politidirektoratet besluttet. Bakgrunnen er den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste. PST vurderer at sannsynligheten for en terrorhandling i Norge er lavere enn ved forrige trusselvurdering. Det gjelder også sannsynligheten for angrep på uniformert personell fra politiet og Forsvaret.

– Det er viktig å understreke at den midlertidige bevæpningen har vært svar på en ekstraordinær situasjon, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Han poengterer at dagens lovverk ikke hjemler alminnelig bevæpning i en normalsituasjon. Nå går politiet derfor tilbake til såkalt framskutt lagring av våpen. Det innebærer at våpen skal være tilgjengelig i patruljebilene i alle politidistriktene.

Humlegård innrømmer at Direktoratet tvilte seg fram til midlertidig bevæpning for snart ett år siden. Han  legger vekt på at trusselbildet raskt kan endre seg og at bevæpning fortsatt vil være et aktuelt tiltak. Men direktoratet vurderer også andre kompenserende tiltak som er egnet i den aktuelle trusselsituasjonen. For en måned siden la Politidirektoratet opp til en mellomløsning der våpen og ammunisjon skulle bæres på hvert sitt lår. Det var et dårlig kompromiss, for politifolkene er tross alt trent til å bruke et skarpt våpen.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Det er ulike og sterke synspunkter på bevæpning av politiet, både internt i politietaten og i det politiske miljøet. Politiets fellesforbund ønsker fast bevæpning. Regjeringen vil åpne for generell bevæpning i distriktene der politimestrene selv mener det er det beste løsningen. Men et flertall på Stortinget slår ring om dagens ordning med framskutt våpenlagring i politiets biler.

Norge bør lære av erfaringene fra Sverige og Storbritannia. Den britiske «bobbyen» går uten våpen, men britene har en spesialtrent bevæpnet politistyrke i bakhånd.  Den svenske «polisen» er fast bevæpnet. På ande siden av Kjølen er det høyere skytefrekvens ved politisituasjoner enn det som er tilfellet i Norge. Vold har lett for å avle vold.

Et ubevæpnet politi er et kvalitetsstempel på det norske samfunnet. På den annen side har verden og Norge forandret seg. Derfor bør politikerne ta en fordomsfri debatt om våpenets plass i politiet. Nå har vi også ett års bevæpning å trekke veksler på.

I denne omgang er det altså slutt på den midlertidige bevæpningen. En periode kunne vi mistenke justisminister Anders Anundsen (Frp) for å ville snikinnføre fast bevæpning. Men det er heldigvis en grense for hvor lenge en situasjon kan være midlertidig. Det enkleste er ikke alltid pistol.

Et ubevæpnet politi er et kvalitetsstempel på det norske samfunnet.

Artikkeltags