Abortkamp med bismak

Statsminister Erna Solberg har åpnet abortdøra til KrF.

Statsminister Erna Solberg har åpnet abortdøra til KrF. Foto:

Statsminister Erna Solberg har åpnet for å endre abortloven.

DEL

KOMMENTARMålet er å tilfredsstille KrF slik at også dette partiet kan bli en del av hennes regjering. Dette løftet gikk Erna Solberg åpent ut med allerede i forkant av landsmøtet hvor KrF foretok det avgjørende veivalget. Her ble det et relativt knapt flertall for å søke inn i dagens regjering.

Stridens kjerne er paragraf 2 c i abortloven. Den åpner nærmest automatisk for abort når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». KrF vil fjerne denne «sorteringsparagrafen» siden den legger til rette for at fostre kan velges bort på bakgrunn av egenskaper. Fostre med Downs syndrom blir brukt som eksempel på dette.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Abortloven sikrer mulighet for selvbestemt abort inntil 12. uke i svangerskapet, men paragraf 2 c har en åpning for at kvinnen i realiteten bestemmer også når det gjelder senabort. Dersom denne paragrafen fjernes, blir det en innstramming i abortloven. Da må kvinnen nedverdigende brette ut om privatlivet og nærmest lyve på seg en vanskelig situasjon for å få abort i disse tilfellene. Derfor vil det være et stort tilbakeslag for kvinnesaken når Erna Solberg & co gir etter for KrFs abortkrav.

Og her skriver vi bevisst «når», for Høyre, Frp og Venstre er dømt til å bli enige med KrF i de kommende regjeringsforhandlingene. Det er blåøyd å tro at det her finnes et kompromiss. Selvsagt skal det forhandles, og her må alle de fire partiene gi og ta. KrFs trussel om å kunne gå til venstresiden hvis partiet ikke oppnår gode nok gjennomslag på borgerlig side, er og blir en tom trussel. Til slutt vil prestisjen ta overhånd.

Vi forstår godt at Unge Høyre-leder Sandra Bruflot og stortingsrepresentant Heid Lunde Nordby (H) protesterer mot den varslede innstrammingen i abortloven. Også i Frp er det kritiske røster, og Frp-leder Siv Jensen har understreket at Frps stortingsrepresentanter står fritt i slike etiske spørsmål. Men i praksis vil bordet fange når en abortformulering bakes inn i de fire partienes nye regjeringsplattform. Vi tviler sterkt på at det finnes Frp-representanter som vil felle regjeringen på dette grunnlaget. 

Erna Solberg burde ha en flau smak i munnen.

Det er liten tvil om at Erna Solbergs abortfrieri kan ha vært avgjørende for tvilere på KrF-landsmøtet, sånn at salen tippet hennes vei. Slik opptrer tydeligvis en statsminister som strekker seg lengre enn langt for å beholde makten. I realiteten har statsminister Erna Solberg, egenhendig og på en smart måte, forhandlet bort Høyres, Venstres og Fremskrittspartiets abortpolitikk. Hun burde ha en flau smak i munnen. Men politikk er ingen søndagsskole. Hvem teller vel de tapte slag på seierens dag?

Artikkeltags