AFP-floka må løses

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har mye å snakke om før årets lønnsoppgjør.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har mye å snakke om før årets lønnsoppgjør. Foto:

Det pågår en dragkamp om å forbedre ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP).

DEL

KOMMENTARSentrale krefter i LO og NHO har stukket hodene sammen på kammerset. Det jobbes på spreng med å finne en løsning før årets lønnsoppgjør starter om en drøy måned. Det er ventet at Fellesforbundet og NHO-foreningen Norsk Industri vil gå i front også i årets oppgjør, men det jobbes allerede i det skjulte med å finne en løsning på den kompliserte AFP-floka.

I forrige uke sa sjefen i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, at han ber til høyere makter hver kveld for en AFP-løsning før partene formelt setter seg sammen. Lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener også det vil være best om løsningen kommer hos hovedorganisasjonene, noe som i praksis vil bety LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Den opprinnelige AFP-ordningen kom som et resultat av lønnsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988. Den gang var ordningen myntet på å gi et håndslag i form av en bedre tidligpensjon til de såkalte sliterne i arbeidslivet. I 2011 ble AFP i privat sektor et tillegg til alderspensjonen i alle bedrifter med tariffavtale. Bedriftene betale to tredeler av AFP-kostnaden, mens staten tar den siste tredelen - som i fjor utgjorde 1,6 milliarder kroner. Da var det 57.000 AFP-mottakere.

En fersk evaluering av nye AFP viser at ordningen i stort virker som forutsatt. Den bygger opp under den nye pensjonsreformen, som blant annet har fått flere nordmenn til å stå lengre i jobb. Ordningen har heller ikke blitt dyrere enn forutsatt, verken for bedriftene eller staten. Men den blir etter hvert tyngre å finansiere, og så er det noen huller i ordningen. En del arbeidstakere havner i den såkalte AFP-fella, ved at de mister jobben eller går over til en bedrift som ikke er omfattet av ordningen like før den magiske grensa på 62 år.

Den store utfordringen med AFP er at den har innebygd to motstridende krefter. På den ene siden er fagbevegelsen veldig opptatt av at AFP skal være gullkantet ved at den bare skal gjelde i avtalebedrifter, og på den måten bygge opp under det organiserte arbeidslivet. På den annen side er det mange bedrifter som kvier seg for å inngå tariffavtaler, for å unngå den ekstra AFP-kostnaden som uorganiserte bedrifter naturlig nok slipper å betale.

Den store utfordringen med AFP er at den har innebygd to motstridende krefter.

Samtidig har dagens regjering dessverre slått fast at det ikke er aktuelt å ta mer av AFP-regningen. Dermed synes situasjonen ganske fastlåst. LO-lederen og NHO-sjefen bør finne sammen, og så må statsminister Erna Solberg stille opp. Dersom det er vilje, så bør det være evne til å finne et AFP-kompromiss. Alternativet er at Fellesforbundet streiker på spørsmålet.

Artikkeltags