Alliert ryggdekning

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier ja til økt alliert tilstedeværelse i Norge.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier ja til økt alliert tilstedeværelse i Norge. Foto:

Regjeringen stiller seg positiv til at enda flere amerikanske marinesoldater skal kunne øve og trene mer i Norge.

DEL

KOMMENTARDet åpnes for 700 amerikanske soldater fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms. Det siste året har 330 amerikanske marinesoldater vært stasjonert på Værnes. Nå blir det en dobling og altså stasjonering på Setermoen i tillegg til Værnes.

— Vi må sørge for at Nato-soldater fra andre allierte land får erfaring med norske forhold og at norske og allierte soldater blir samtrente, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Han peker på at økt alliert øving og trening i Norge er i tråd med langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget har sluttet seg til.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Forsvarsministeren hevder at stasjoneringen på Værnes og Setermoen er i tråd med den norske basepolitikken. Den ble erklært i 1949, og innebærer at det ikke skal være baser for fremmede staters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Ministeren poengterer at det ikke er snakk om en permanent tilstedeværelse, men styrker som skal være i Norge på rotasjon i ytterligere fem år.

Forsvaret av Norge er avhengig av ryggdekning fra våre allierte i Nato. Slik har situasjonen vært siden 1949. For at denne støtten skal kunne fungere i krise og krig, må allierte soldater trene og øve sammen i fredstid. Det sikkerhetspolitiske bildet, med et mer uforutsigbart Russland, har blitt mer diffust. Økt amerikansk tilstedeværelse på norsk jord er derfor fornuftig. Stasjonering på Værnes og Setermoen synes å være en god løsning. Det er også positivt at regjeringen sier ja til de amerikanske planene om å bygge hangarer for fire kampfly på Rygge i Østfold.

SV-leder Audun Lysbakken reagerer kraftig mot de amerikanske marinesoldatenes inntog i Norge. Han karakteriserer dette som en «uklok og misforstått sikkerhetspolitikk». Lysbakken hevder at spenningen i nord vil øke samtidig som Norge gjør seg enda mer avhengig av USA. Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt kritiserer regjeringen for å skape ubalanse ved å redusere Hæren i Troms samtidig som det fylles på med amerikanske soldater i det samme området. 

Forsvaret av Norge er avhengig av ryggdekning fra våre allierte i Nato.

Det hører med til historien at Ap og regjeringen fortsatt krangler om nivået på Hæren er i tråd med forliket om langtidsplanen. Her har regjeringen seg selv å takke for at uklarheter ikke er ryddet av veien. KrF og regjeringspartiene sørger nemlig for å skyve problemet foran seg når revidert nasjonalbudsjett fredag blir vedtatt. Forlikspartner Ap har dessverre blitt holdt utenfor i denne runden. Forsvaret bør sikres mer forutsigbare rammer. Ansvaret ligger hos statsminister Erna Solberg.

Artikkeltags