Ap ble for utydelig

Oppmerksomheten om Ap-leder Jonas Gahr Støres privatøkonomi tok fokus bort fra de politiske sakene i innspurten av valgkampen.

Oppmerksomheten om Ap-leder Jonas Gahr Støres privatøkonomi tok fokus bort fra de politiske sakene i innspurten av valgkampen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeiderpartiet har gått i seg selv for å finne årsakene til at partiet mistet så mye oppslutning ved årets stortingsvalg.

DEL

KOMMENTARPartisekretær Kjersti Stenseng konkluderer med at Aps politiske prosjekt ble for utydelig.

9.530 Ap-medlemmer og nesten 70 lokallag har deltatt i partiets evaluering av valgkampen. Også velgerne har blitt spurt gjennom en egen meningsmåling. 30 prosent av meldingene tilbake peker på at skattespørsmålet kom skjevt ut. Det tas selvkritikk på at partiet ikke fikk klart nok fram hva de 15 ekstra milliardene skulle brukes på. De konkrete satsingene her kom også for sent i valgkampen til å få effekt.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter

Videre ble det vanskelig for Ap å få fram sysselsettingsbudskapet når regjeringen kunne vise til nedgang i arbeidsledigheten og at den økonomiske veksten er på vei opp. Å snakke om lavere sysselsettingsandel ble en krevende øvelse. I tillegg tok oppmerksomheten om Ap-leder Jonas Gahr Støres privatøkonomi fokus bort fra de politiske sakene i innspurten av valgkampen. Ti prosent mener det ikke var et sjakktrekk å åpne for regjeringssamarbeid med KrF og Venstre. KrF har en annen holdning i flere verdispørsmål enn Ap. For Venstres del er det stor avstand i arbeidslivspolitikk.

Det er to interessante trekk ved selvransakelsen i Ap. Det slås fast at det ikke var noe galt med politikken. Problemet var bare at budskapet ikke kom klart nok fram. Det andre er at hele sentralstyret i partiet har stått samlet bak strategien, både den åpne samarbeidsinvitten og sakene som det skulle fokuseres på i valgkampen. Hele partiledelsen er ansvarlig og står i den samme «suppa». Dermed blir det ingen personstrid i kjølvannet av oppvasken. Nå har det riktignok blåst litt rundt nestleder Trond Giske, men den stormen vil fort være over. Nå gjelder det samlet å rette blikket mot nye korsveier, ved lokalvalget om to år og stortingsvalget om fire.

For egen del vil vi peke på at Ap-ledelsens harde verdimessige oppgjør med retorikken til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i stor grad virket mot sin hensikt. Det kan ha gitt mange Ap-sympatisører et feilaktig inntrykk av at Ap var i ferd med å legge asylpolitikken i en mer liberal retning. Vi merker oss at dette var et område hvor Støre i sin tale til partiets landsstyre rett etter valget dessverre ikke ville ta selvkritikk.

Ap-ledelsens harde verdimessige oppgjør med retorikken til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) virket i stor grad mot sin hensikt.

Undersøkelsen som Ipsos har utført for Ap etter valget gir avslørende svar. Ap-velgerne blir spurt om hva de oppfattet som de viktigste sakene i valgkampen. Høyest score får «vet ikke» med 19 prosent, fulgt av utdanning med 17 prosent. Det hører med til historien at omtrent like mange (18 prosent) svarte «vet ikke» om Ap-sakene i 2013. Her ser vi nok et mønster som kan forklare begge Ap-tapene.

Artikkeltags