Aps merkelige lappeteppe

Den nye ideen fra Ap, her ved leder Jonas Gahr Støre og helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen, synes å bli et merkelig lappeteppe, skriver ANBs kommentator.

Den nye ideen fra Ap, her ved leder Jonas Gahr Støre og helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen, synes å bli et merkelig lappeteppe, skriver ANBs kommentator. Foto:

Ap vil gjøre forsøk med en ny helsereform.

DEL

KOMMENTARHelsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen ser for seg et pilotprosjekt der kommunenes helse og omsorg slås sammen med statens sykehus i regionale enheter som har felles eierskap, pengekasse og ledelse.

– En hensikt er å unngå at helsehjelpen glipper mellom kommunens og statens ansvar, sier Micaelsen til Dagens Næringsliv. Bakgrunnen er det nye Ap-programmet hvor det heter at partiet vil «vurdere forsøk med kommuner og sykehus som får et samlet ansvar for alle helsetjenester i sitt område». Micaelsen er opptatt av at prosjektet skal være et likeverdig samarbeid mellom kommunene og sykehusene og ikke en statlig overtakelse.

Kommunene har i dag ansvaret for eldreomsorgen, andre pleietjenester, fastlegene pluss forebygging og rehabilitering. Staten har ansvaret for sykehusene.

Det har vært tre store helsereformer de siste årene. Rett etter årtusenskiftet kom fastlegeordningen. 1. januar 2002 overtok staten sykehusene fra fylkeskommunene. Ti år senere fikk vi samhandlingsreformen, som innebar kjøreregler for å få kommunene og sykehusene til å samarbeide bedre.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det hører med til historien at Høyre har snudd i synet på de regionale helseforetakene. Nå innser også helseminister Bent Høie at dette er en fornuftig organisering. Det bør Ap ta som en tillit, men i stedet vil Micaelsen & co. gå et skritt videre. Ideen fra Micaelsen er at styringen av det offentlige helsevesenet skal skje gjennom enheter som er større enn kommunene, men mindre enn de fire regionale helseforetakene.

 – Dette er vi helt imot, sier Senterpartiets Kjersti Toppe. Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos karakteriserer den nye Ap-ideen som «ren Frp-politikk». Hun har langt på vei rett, for Frp vil jo gjøre eldreomsorgen statlig, så der i gården er det musikk i ørene å fjerne slike oppgaver fra kommunene. Micaelsen gir i realiteten Frp rett i tankegangen, og Ap har dermed dårligere kort på hånda når partiet avviser statlig eldreomsorg.  

I våre ører lyder det mer fornuftig å bygge videre på samhandlingsreformen.

Den nye Ap-ideen synes å bli et merkelig lappeteppe. Forslaget fører til at kommunene blir strippet for kommunale helseoppgaver. Dette er og blir en mistillit til lokalpolitikerne. I våre ører lyder det mer fornuftig å bygge videre på samhandlingsreformen, som i stor grad fungerer etter hensikten. Denne reformen bør utvides, forsterkes og justeres på de punktene hvor den har svakheter. Fortsatt er det altfor mange pasienter som blir kasteballer i systemet eller faller mellom to offentlige stoler.

Vi må likevel stole på at den som har helseskoen på best vet hvor den trykker. Det vil være feil å kaste barnet ut med badevannet.

Artikkeltags