Asylsøkere som jukser

Mahad Abib Mahamud har mistet sitt norske statsborgerskap, og må forlate landet.

Mahad Abib Mahamud har mistet sitt norske statsborgerskap, og må forlate landet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Skal asylsøkere som lyver på sin identitet kunne miste sitt statsborgerskap ved dom?

DEL

KOMMENTARDette spørsmålet skal våre folkevalgte ta stilling til. I dag er det utlendingsmyndighetene som har denne muligheten, men et flertall på Stortinget ønsker at domstolene skal overta ansvaret.

I høringen om denne saken kom det gode innvendinger, både fra domstolenes side og fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Styreleder Bård Tønder i Domstolsadministrasjonen forsvarer dagens ordning. Nå er det nemlig mulig for domstolene som ankeinstans å kontrollere at forvaltningen har gjort jobben sin. Tønder mener at det vil svekke domstolenes stilling som uavhengig instans dersom de får ansvar for å frata folk statsborgerskapet. Assisterende direktør Ketil Larsen i Utlendingsnemnda mener at dagens ordning ivaretar rettssikkerheten.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Saken mot bioingeniøren Mahad Abib Mahamud har satt ekstra fokus på denne saken. Han har bodd 17 år i Norge, men har nå mistet sitt norske statsborgerskap og må forlate landet. UDI mener å kunne dokumentere at Mahamud kommer fra Djibouti, mens han selv hevder å være fra Somalia.

Europarådets leder Thorbjørn Jagland er «eitrende forbannet» over at Norge gjør folk statsløse uten lov og dom. Flere partier kappløper fra statsborgerskapsloven som ble innført med bred politisk tilslutning i 2005. Det hører med til historien at Jagland stemte for den samme loven i Stortinget.

Statsminister Erna Solberg skriver på sin blogg at statsborgerskapsloven fra 2005 er i tråd med Norges forpliktelser. Spørsmålet er så om det har gått prestisje i saken blant partiene som har endret mening siden den gang. SV, Ap, Sp, KrF, Venstre og MDG er positive til forslaget om å endre loven slik at det er domstolene, og ikke lenger utlendingsmyndighetene som eventuelt skal frata noen et statsborgerskap.

Det er selvsagt ille at det skal gå 17 år i en slik sak, men situasjonen blir ikke bedre for Mahamud av å endre loven. En ny lov kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Samtidig må vi kunne anta at et bredt flertall på Stortinget står fast på at asylsøkere som har jukset med identiteten må bli fratatt sitt statsborgerskap. Det hjelper ikke at jukseren har bodd lenge i Norge. Derfor bør det ikke innføres en foreldelsesfrist.

En ny lov kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

UDI vil uansett måtte legge premissene gjennom den faglige behandlingen. Og så går klagesakene videre til Utlendingsnemnda. I dag er det mulig å anke videre til domstolen. Slik sett er rettssikkerheten ivaretatt. Det er ikke noe poeng at alle sakene om statsborgerskap automatisk må sendes videre til domstoler som allerede er overbelastet med kriminalsaker.

Artikkeltags