Behov for aldersgrense

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) ivrer for å fjerne den øvre grensen i arbeidslivet.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) ivrer for å fjerne den øvre grensen i arbeidslivet. Foto:

Høyre vil fjerne øvre aldersgrense i arbeidslivet. Det er en dårlig idé.

DEL

KOMMENTARI dag må det saklig grunn til for å si opp en arbeidstaker som er over 72 år, alternativt 70 år der det foreligger lokal avtale eller praksis om unntak fra hovedregelen i arbeidsmiljøloven. Høyres landsmøte gikk nylig inn for å fjerne den øvre grensen.

–Vårt forslag handler om stillingsvernet. Det er rimelig at de over 72 år også får en saklig begrunnelse for oppsigelse. Mange av dem har både kompetanse og lyst til fortsatt arbeidsinnsats, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) til Dagens Næringsliv. Fra arbeidsgiverhold protesteres det heftig. 

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Både Virke og NHO mener en fjerning av øvre aldersgrense vil virke mot sin hensikt, ved at flere bedrifter vedtar interne regler om 70 år for å være på den sikre siden. Virke-direktør Inger Lise Blyverket spår mange konflikter. Hvem skal ha siste ordet i de individuelle vurderingene som Høyre ønsker, spør hun. 

– Den største utfordringen i dag er alle dem som slutter i perioden mellom 60 og 70 år. Det er der innsatsen bør legges inn, sier NHO-direktør Nina Melsom. Hun minner om at den øvre grensen nylig ble hevet fra 70 til 72 år. Virkningen av denne utvidelsen bør utredes før politikerne eventuelt fjerner den øvre grensen. 

Det er bred politisk enighet om å legge til rette for at flere står lengre i jobb, og ikke pensjonerer seg tidligere enn nødvendig. Begrunnelsen ligger i at det er behov for denne arbeidskraften, at det er lønnsomt for samfunnet og at stadig flere arbeidstakere ønsker og er i stand til å stå lengre i jobb enn det som var tilfellet for bare noen tiår siden. 

Men her er det dessverre sprik mellom ord og handling. Mange seniorer blir i praksis presset ut av arbeidslivet tidligere enn de selv ønsker. AFP-ordningen blir ofte for lett å ty til. Her trengs det en bedre seniorpolitikk, spesielt for dem mellom 60 og 70 år. Derfor blir Høyres nye forslag både feil fokus og feil medisin. Heidi Nordby Lunde «kan kanskje forstå frykten for konflikter, særlig fra arbeidsgivere som ønsker å svekke arbeidsmiljøloven». Et frekt argument fra en politiker som har nettopp har stått i spissen for å svekke denne loven. 

I noen tilfeller innser ikke eldre arbeidstakere selv at det er på tide å «kaste inn håndkleet».

Etter vår mening er det fortsatt behov for en øvre grense i arbeidslivet for å unngå vanskelige konflikter. I noen tilfeller innser ikke eldre arbeidstakere selv at det er på tide å «kaste inn håndkleet». Da blir det vanskelig for arbeidsgiver å finne et saklig argument for oppsigelse, siden oppnådd 72 års alder ikke lenger er en saklig grunn. Det vil være et stort personlig nederlag å få beskjed om at man ikke lenger duger i jobben. Da blir det en uverdig avgang, for begge parter.

Artikkeltags