Behovet for eldreomsorg

Kvaliteten på eldreomsorgen varierer rundt om i landet.

Kvaliteten på eldreomsorgen varierer rundt om i landet. Foto:

Det er ferdigstilt over 12.000 nye plasser ved sykehjem og i omsorgsboliger de siste ti årene, men dekningsgraden har likevel ikke økt.

DEL

KOMMENTARDet viser en oversikt i Aftenposten. I denne perioden har det blitt ferdigstilt over 6.500 sykehjemsplasser og 5.600 plasser i omsorgsboliger. Men ifølge Statistisk sentralbyrå har det bare blitt netto 458 flere sykehjemsplasser. Videre må nedlagte plasser ved aldershjem også tas med i regnestykket. Dermed ender vi opp med 824 færre institusjonsplasser. Samtidig venter 1.420 personer på sykehjemsplass.

— Dekningsgraden av institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning må sies å være temmelig stabil, sier Dag Ragnvald Abrahamsen i seksjonen for helsestatistikk i SSB til Aftenposten. Han poengterer at aldershjemsplasser i stor grad har blitt erstattet av kommunalt disponerte boliger, ofte med tilknyttet bemanning.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

For å få fart på utbyggingen av heldøgnsplasser på sykehjem og i omsorgsboliger, innførte den rødgrønne regjeringen i 2008 et nytt statlig investeringstilskudd. Dagens regjering har økt dette tilskuddet og satt av penger til enda flere plasser. Samtidig har regjeringen gjort det klart at tilskuddet fra 2021 bare skal gå til nybygg som gir netto tilvekst.

Politikerne har i årevis kranglet om hvor god eldreomsorgen i realiteten er og om hvem som kan ta æren for det ene og det andre på dette saksfeltet. Ap med daværende statsminister Jens Stoltenberg i spissen lovte 12.000 nye sykehjemsplasser, men så viste det seg at begrepet «nye» ikke var så presist og i tråd med det folk flest oppfatter som en reell økning. Og forvirringen ble enda større da daværende helseminister Jonas Gahr Støre dekket seg bak begrepet «tilsagn om tilskudd».

Klok av skade unnlot Ap en tilsvarende tallfesting foran valget i 2017. Heller ikke Høyre kom da med et tallfestet løfte om antall nye plasser ved sykehjem. Problemet er samtidig at Husbanken ikke kan fortelle hvor mange av de 12.000 plassene som er i nye bygg og hva som er utbedring av eksisterende plasser. Derfor bør vi få en enda klarere statistikk som på en enkel måte dokumenterer den faktiske utviklingen. Det er nødvendig for å unngå en forvirrende skyggeboksing mellom politikere.

Problemet er at Husbanken ikke kan fortelle hvor mange av de 12.000 plassene som er i nye bygg og hva som er utbedring av eksisterende plasser.

Det er likevel grunn til å glede seg over at det, etter en viss treghet i starten, har blitt mange tusen nye plasser i eldreomsorgen. Mye av æren skal lokalpolitikerne ha, for det er tross alt et kommunalt ansvar å gi en god eldreomsorg til sine innbyggere. Men kvaliteten på omsorgen og lengden på ventelistene varierer rundt om i landet. Det bør velgerne lokalt være seg bevisst. Neste år er det kommunevalg. Da bør lokale politikere stilles til ansvar.

Artikkeltags