Beinhard KrF-kamp

Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide står på hver sin side i maktkampen som nå utspiller seg internt i KrF.

Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide står på hver sin side i maktkampen som nå utspiller seg internt i KrF. Foto:

Alvoret er i ferd med å sige inn i KrF.

DEL

KOMMENTARDermed har prosessen fram mot det politiske veivalget utviklet seg til en beinhard maktkamp. Det gir seg utslag i kaos og mistillit rundt valg av delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

KrF-leder Knut Arild Hareide kjemper for å få partiet med inn i en regjering med Ap og Sp, der Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister. De to KrF-nestlederne vil gå inn i Erna Solbergs regjering. KrF er splittet helt på midten i dette spørsmålet, og derfor blir det så stor interesse rundt fylkesårsmøtenes valg av utsendinger til landsmøtet. Det dreier seg jo om vi skal bytte regjering eller ikke.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Rogaland skal ha en stor delegasjon på det avgjørende landsmøtet. Derfor ble det stor oppstand da «blå» side gjorde nesten rent bord. De «røde» følte seg kuppet. Anbefalingen fra KrF-ledelsen om å speile fordelingen lokalt hadde ikke nådd fram. Det sier mye om den tøffe dragkampen at KrF-nestleder Olaug Bollestad satt i salen og unnlot å peke på dette signalet. Dermed sikret hun noen ekstra stemmer for sin sak.

Mandag kveld svingte pendelen den andre veien, da vedtakene i Buskerud, Hedmark og Finnmark gikk i Hareides favør. Men fortsatt leder blå side solid. Spenningen vil trolig vare helt fram til den avgjørende voteringen om halvannen uke. Få tør spå utfallet. Nesten like interessant vil det være om KrF klarer å unngå splittelse og avskalling.

KrF-ledelsen har forbilledlig lagt opp til en bred og demokratisk prosess der hele partiet trekkes med. Men spillereglene har ikke vært helt klare. Formelt står lokallag og fylkeslag fritt til å velge utsendinger oppover i systemet. Her kan fløyene gjør rent bord dersom de ønsker. En anmodning om representativitet er bare en anbefaling. Alternativet ville ha vært å vedta at man skal bruke forholdstallsvalg, slik som kommunestyrer gjør ved valg av formannskap. 

Nå skapes det fort unødig vondt blod og åpne sår.

En annen løsning kunne være uravstemning blant alle medlemmene. Men det vil bryte med systemet for et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati der folket i valg velger representanter til å styre for seg. KrF-ledelsen har gjort situasjonen ekstra vanskelig for seg selv og partiet ved ikke å ha klare nok spilleregler som alle involverte føler er rettferdige. Nå skapes det fort unødig vondt blod og åpne sår.

Dersom det til slutt blir et knapt flertall i KrF for å søke inn i Erna Solbergs regjering, vil den tapende fløyen med rette kunne hevde at kuppet i Rogaland var årsaken. Hvis det svinger andre veien, har Hareide vunnet på tross av kuppet. Slik situasjonen har blitt, bør de gjenstående fylkesårsmøtene i KrF opptre med sunn fornuft. Det vil være det eneste saliggjørende.

Artikkeltags