«Betalt» valgkamp

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) og Frp-leder Siv Jensen på valgkamparrangement i Drammen.

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) og Frp-leder Siv Jensen på valgkamparrangement i Drammen. Foto:

Stortinget betaler når våre fremste folkevalgte kjemper for gjenvalg.

DEL

KOMMENTARAftenposten gjorde onsdag et poeng av at stortingsrepresentanter får dekket reiseutgifter av Stortinget også når de driver intens valgkamp.

– Det blir på en måte en subsidiering av partienes valgkamp der de store partiene kommer best ut, sier valgforsker og professor Bernt Aardal. Han skjønner at det kan være vanskelig å sette grenser mellom hva som skal finansieres av partiene eller Stortinget, men mener likevel at dette er en «såpass spesiell» ordning at den bør diskuteres. Også partiet Rødts enslige svale på Stortinget, Bjørnar Moxnes, mener at den etablerte modellen for stortingsrepresentanters tjenestereiser er konkurransevridende. Han karakteriserer det som «surt» at det dermed blir så høy terskel for å bli stortingsparti.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Aftenposten har analysert en oversikt over nesten 20.000 reiseregninger på Stortinget for de siste to årene. Fortjenstfullt har avisen dermed avslørt hvordan Frp-representanten Mazyar Keshvari har fått refundert store beløp for fiktive reiser. Saken er nå politianmeldt, og Stortingets organer ser nå nærmere på hvordan regelverket kan bli sikrere og bedre på dette feltet.

I fjor fikk politiske partier 500 millioner kroner i statlig og kommunal støtte. I tillegg bevilget Stortinget 185 millioner i støtte til de 169 folkevalgte. Stortinget brukte 52 millioner kroner på reiserelaterte utgifter. 6 millioner av dette ble tatt fra partigruppenes budsjetter, mens resten ble dekket over driftsbudsjettet til Stortinget. Det hører med til historien at presidentskapet på Stortinget i 2009 tydeliggjorde begrepet «tjenestereise» til også å omfatte partiarrangementer og valgkamp.

I utgangspunktet vil nok mange finne det underlig at Stortinget betaler de folkevalgte for å «hjelpe» dem til å bli gjenvalgt. Men her bør vi problematisere hva som er valgkamp. Det er nemlig ikke så enkelt å definere hva som er, og ikke minst bør være, valgkamp. Politikere flest profilerer seg hele tiden og bør være enda mer i kontakt med velgere, arbeidslivet og andre samfunnsaktører. Et bedriftsbesøk eller et torgmøte tre år før valget er ikke mindre valgkamp enn en valgkampturné i den hektiske innspurten. 

Stortingsrepresentanter bør generelt reise mer i eget valgdistrikt og ellers i landet.

Stortingsrepresentanter flest kombinerer ofte tjenestereiser med forskjellige oppdrag, som bedriftsbesøk, ren valgkamp og mer interne partimøter. Da blir det vanskelig å splitte reiseregningen på en god måte. Stortingsrepresentanter bør generelt reise mer i eget valgdistrikt og ellers i landet. De bør drive valgkamp i stort og smått hele tiden, i fire år av gangen og ikke bare rett før hvert valg. Slik kan kontakten mellom folket og våre fremste folkevalgte bli enda bedre. På den måten styrkes også tilliten til det norske demokratiet.

Artikkeltags