Britene bryter fullt og helt

Britene velger en hard EU-brexit.

Britene velger en hard EU-brexit. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Storbritannia velger en fullstendig utmelding av EU.

DEL

KOMMENTARStatsminister Theresa May feier all tvil til side. Hun vil ikke ha noe halvveis medlemskap, slik som for eksempel Norge har gjennom EØS-avtalen.

Det store spørsmålet blir så hva slags handelsavtale britene vil klare å forhandle seg fram til med de 27 medlemslandene i EU. Dette er det ingen som i dag kan gi svar på, ikke engang antyde en løsning på. Storbritannia kommer til å gå ut av EUs indre marked, men britene ønsker så stor tilgang til dette store markedet som mulig. Hovedårsaken til at Storbritannia ønsker en hard brexit er at britene setter egen kontroll med innvandringen i høysetet. Dette lar seg nemlig ikke forene med å være med i det indre markedet, hvor landene må godta EUs fire friheter, deriblant fri ferdsel over landegrensene.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Britene velger altså å bryte helt og fullt, ikke stykkevis og delt. Det vil måtte få negative konsekvenser, både i Storbritannia og ellers i Europa. Vi tolker Theresa Mays offensive linje som et forhandlingsutspill, men det synes også klart at hun har lite å gå på. May signaliserer nemlig at det vil være bedre å stå uten en avtale enn å måtte inngå en dårlig avtale.

Norske EØS-motstandere har fått blod på tann etter britenes harde EU-brexit. Senterpartiets Liv Signe Navarsete er «litt imponert» over Theresa May, som var tydeligere enn hun hadde forventet.

– Vi er mange ganger blitt hundset når vi har sagt at det finnes et alternativ til EØS. Nå kommer et alternativ, sier Navarsete og legger til at det blir veldig spennende å følge denne prosessen videre.

Det er helt nødvendig å få fram hvor viktig det er for norske bedrifter å ha god adgang til EUs indre marked.

Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) mener det er bare positivt at vi nå får en ny diskusjon om EØS-avtalen. Han hevder at vi har debattert EØS-avtalen altfor lite. Men ministeren er samtidig forbilledlig klar på at han ikke har noe tro på at britenes utmelding av EU skal kunne bli en mal for Norge. Han poengterer at Norge er et veldig annerledes land enn Storbritannia, både i størrelse og økonomi.

En opplyst debatt om EØS hilses velkommen. Da er det helt nødvendig å få fram hvor viktig det er for norske bedrifter å ha god adgang til EUs indre marked. Det bor nærmere 450 millioner mennesker i EUs 27 gjenværende medlemsland. Norge er et lite land med en åpen økonomi. Alternativet til EØS er verken en stor reforhandling eller en frihandelsavtale med EU. Alternativet er medlemskap, men det er ikke realistisk politikk.

Det er klart negative sider ved EØS-avtalen som sikrer norsk tilknytning til EU, men vi må legge mest vekt på alle de positive effektene. Vi kan ikke kaste barnet ut med badevannet.

Artikkeltags