Bygg flere vindmøller

Vindmølleparken på Smøla i Møre og Romsdal produserer strøm som tilsvarer behovet til cirka 6.000 husstander.

Vindmølleparken på Smøla i Møre og Romsdal produserer strøm som tilsvarer behovet til cirka 6.000 husstander. Foto:

Regjeringen ønsker å legge til rette for mer vindkraft her til lands.

DEL

KOMMENTARMen dette synes å bli en kamp mot vindmøller. Turistforeningen og Naturvernforbundet protesterer, og de fleste aktuelle kommunene sier nei til vindmøller.

Norges vassdrags- og energidirektorat er i ferd med å utarbeide en «nasjonal ramme» for vindkraft. Søkelyset er satt på 43 områder, og målet er å ende opp med 15–20 høyaktuelle områder innen 1. april neste år. I dag utgjør vindkraft bare snaue to prosent av den norske kraftproduksjonen. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har imidlertid håp om en vindkraftandel på ti prosent om noen år.

Danmark har allerede en vindkraftandel på 40 prosent. Sammenliknet med Danmark er altså Norge en sinke på vindkraft. Men det har en naturlig forklaring i at landet vårt fra naturens side er velsignet med mye vannkraft. Norske fosser og vassdrag har i over hundre år sikret landet stabil og klimavennlig energiforsyning. Men nå mener Statnett at vindkraft kan gi grunnlag for full elektrifisering av Norge, altså fjerne bruken av fossilt brensel og drivstoff.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Vindkraft kan og bør bli et godt supplement til vannkraften. Det blåser mye her til lands. Og det blåser mest om vinteren, altså når vi har størst behov for ekstra strøm. Norge har nå et årlig strømforbruk på om lag 130 terawattimer (TWh). I et normalår er det et kraftoverskudd på 10 TWh. Myndighetene har allerede gitt grønt lys for vindkraft på 22 TWh, hvorav bare en sjettedel er ferdig bygd. I tillegg skisserer NVE at det kan åpnes for ytterligere 30 TWh vindkraft i den nye nasjonale rammen.

En nasjonal ramme for mulig ny vindkraft vil gi politikerne en god mulighet til overordnet planlegging. Da kan vindkraft prioriteres i områder hvor det blir minst miljøulemper, minst mulig press på urørt natur og gir best geografisk effekt. Lederen i klimastiftelsen Zero, Marius Holm, har et godt poeng når han hevder at Norge bør bygge ut enda mer vindkraft enn vi selv trenger og dermed eksportere dette kraftoverskuddet. Vi må heve blikket ut over den lille norske andedammen. Hensynet til klimaet og faren for en for varm klode er det viktigste argumentet for flere vindmøller på norsk jord og offshore på norsk sokkel.

Hensynet til klimaet og faren for en for varm klode er det viktigste argumentet for flere vindmøller på norsk jord og offshore på norsk sokkel.

– Vi har et stort land med mye vind i forhold til befolkningen, sier Marius Holm ganske så treffende. På den annen side må politikerne selvsagt ta hensyn til at Norge har mye urørt natur som bør beholdes urørt. Men det er et tankekors at mange kommuner, nærmest på refleks, setter seg på bakbeina. Da må nasjonale politikere sørge for å skjære igjennom. Ofte blir det dessverre en kamp mot vindmøller. Denne utfordringen må snus til, bokstavelig talt, å bli en kamp for vindmøller.

Artikkeltags