Det nye arbeidslivet

Arbeidsledigheten er høy på Sør- og Vestlandet, mens den er lav eller avtagende ellers i landet.

Arbeidsledigheten er høy på Sør- og Vestlandet, mens den er lav eller avtagende ellers i landet. Foto:

Fra flere hold kommer det nå nye tanker om hva som skal til for at Norge skal klare den nødvendige omstillingen i årene framover.

DEL

KOMMENTARNHO setter søkelyset på hvordan landets bedrifter kan bidra til det grønne skiftet. Ap-leder Jonas Gahr Støre lover en kompetansereform og statsminister Erna Solberg snakker varmt om å heie fram dem som skaper de nye jobbene.

Samfunnsøkonom Svein Harald Øygard (Ap) mener det bør settes ned en ny sysselsettingskommisjon, etter modell av den Per Kleppe ledet tidlig på 90-tallet. Den munnet ut i det vellykkede solidaritetsalternativet der fagbevegelsen, arbeidsgiverne og staten sto sammen om en rekke tiltak for å redusere ledigheten.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Poenget til tidligere statssekretær Øygard er at dagens arbeidsledighet er historisk høy, målt i undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. I tillegg er det et underkommunisert faktum at graden av sysselsatte i forhold til arbeidsstyrken har vært fallende over en rekke år. Det er ekstra bekymringsfullt at det har blitt 18.000 flere langtidsledige i Norge det siste året.

Det spesielle nå er at arbeidsledigheten er høy på Sør- og Vestlandet, mens den er lav eller avtagende ellers i landet. Samtidig har regjeringen, grovt sett, stimulert hele økonomien her til lands gjennom å pøse på med oljemilliarder over statsbudsjettet. På toppen av dette kommer lav rente og en relativt svak krone som følge av pengepolitikken til Norges Bank. De spesielle sysselsettingstiltakene i sør og vest blir i denne sammenheng for blåbær å regne.

Få har treffsikre svar på hva Norge bør gjøre i denne situasjonen. Derfor vil det være klokt å sette ned en ny sysselsettingskommisjon med eksperter og representanter fra partene i arbeidslivet. Regjeringen gjorde en fatal feil med produktivitetskommisjonen, hvor det bare var eksperter. Dermed fikk verken fagbevegelsen eller arbeidsgiverne et ordentlig «eierskap» til tiltak som er nødvendig for å øke produktiviteten i det norske samfunnet. Da blir det desto vanskeligere å få gjennomført nødvendige reformer på dette området.

Politikerne må våge å ta strukturelle grep som kan skape vekst, stimulere til omstilling og øke sysselsettingen.

Ekstra tankevekkende er det at offentlig sektor for første gang på over 20 år nå beslaglegger over 50 prosent av verdiskapningen, slik den kommer til uttrykk i brutto nasjonalprodukt. Det skjer i en tid hvor oljeinntektene er i ferd med å svikte og eldrebølgen slår inn i form av økt behov for pleie og omsorg.

Politikerne må våge å ta strukturelle grep som kan skape vekst, stimulere til omstilling og øke sysselsettingen. Her bør Ap-forslaget om en kompetansereform og styrket fagopplæring komme inn i bildet. I en tid med større behov for nye jobber og mer omstilling i arbeidslivet må begrepet livslang læring fylles med konkret innhold.   

Artikkeltags