Dropp å sone i Nederland

422 fengselsplasser står ledige her til lands.

422 fengselsplasser står ledige her til lands. Foto:

Soningskøen er nærmest borte, og 422 norske fengselsplasser står ledige.

DEL

Likevel fortsetter regjeringen å sende fanger til Nederland. Fagforbundet for de ansatte i fengslene reagerer. Men direktoratet er fornøyd med dagens belegg i fengslene, og det er øyensynlig også tilfellet for justisministerens del.

KOMMENTARHøsten 2015 gikk regjeringen til det ekstraordinære trekket å leie 242 fengselsplasser i Nederland. Bakgrunnen var lange soningskøer og det faktum at det ville ta tid å få bygd ut fengselskapasiteten i Norge. Varigheten på avtalen med Nederland var tre år, med mulighet for forlengelse ett år av gangen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

6. september i år orienterte så justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sin nederlandske motpart om at Norge ønsker å forlenge avtalen ett år til. Regjeringen har satt av 300 millioner kroner på neste års statsbudsjett for å dekke regningen for plassene i Nederland. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) er skuffet over at regjeringen har valgt å forlenge denne avtalen.

– Det viktigste for NFF er at det ikke er tatt hensyn til belastningene for ansatte som må bruke mye tid på å finne kandidater som kan sendes til Nederland når de heller burde snakke med disse om endringsarbeid, sier NFF-leder Rita Bråten til NFF-Magasinet. Det hører også med til historien at 81 av de 224 fangene er sendt til det nederlandske fengselet med tvang.

Frykten for at soningskøene igjen skal øke er tydeligvis toneangivende for justisminister Amundsen. Enten har regjeringen liten tro på at egen politikk virker, eller så er regjeringen fanget i Frp-ideologi som går ut på at det er bedre å kjøpe fengselskapasitet utenlands enn å bygge opp statlig kapasitet i Norge. 300 nye fengselsplasser vil for øvrig stå klare når det nye fengselet i Agder er ferdig i 2020.

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet mener at belegget ved norske fengsler lenge har vært altfor høyt. Det har nå ifølge Sandlie gått ned til et riktig nivå, noe som vil gi de ansatte i fengslene bedre muligheter til å gjøre jobben sin.

Det er all grunn til å spørre om hvorfor det da er behov for å forlenge avtalen med Nederland.

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati skryter hemningsløst av at vi i praksis ikke lenger har noen soningskø å snakke om. Bare 150 personer venter nå på å sone. Derfor er det all grunn til å spørre om hvorfor det da er behov for å forlenge avtalen med Nederland.

Regjeringen skal ha honnør for at det ble tatt et ekstraordinært grep i 2015, men nå synes det ekstraordinære behovet for soning utenlands å være historie. Da må Norge vende tilbake til det ordinære. Den langsiktige løsningen er å bygge flere fengselsplasser her til lands. Norge må evne å rydde i eget hus.


Artikkeltags