Effektive kommuner

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i samtale med Sp leder Trygve Slagsvold Vedum.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i samtale med Sp leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto:

Dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan det frigjøres 29 milliarder kroner.

DEL

Dette er beskjeden fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H). Bakgrunnen er nytt dataverktøy som kommunene kan bruke til å sammenlikne seg med andre.

KOMMENTAR– For å gjøre offentlig sektor bedre må vi jobbe smartere, ikke løpe fortere, sier Sanner. Han viser til at vi på kommunedata.no kan se hvordan ressursene brukes i kommuner landet rundt. Her vil det være spesielt nyttig å trekke sammenlikninger mellom kommuner som er relativt like og dermed lære av de beste. Det er Senter for økonomisk forskning som har utarbeidet det nye dataverktøyet.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Ikke overraskende kan vi lese at de største kommunene også er de mest effektive. Det er åpenbart lett å være effektiv der innbyggerne bor tett. Mer interessant er det å registrere at mange små og mellomstore kommuner topper lista over dem som har forbedret seg mest på effektivisering det siste året. Det hører med til historien at i snitt ble norske kommuner mindre effektive i fjor, målt mot 2015. Det bør være en tankevekker for våre lokalpolitikere.

Kommunene kan og bør bli mer effektive. Det handler om å gi mer velferd for hver krone. På denne måten kan det så frigjøres kommunale kroner som kan brukes på prioriterte oppgaver innenfor skole, barnehager og eldreomsorg. Hver ellevte ansatt innen helse- og omsorg er borte på grunn av sykdom. Mange kommuner kan her bli bedre ved å ta lærdom av andre. Kviteseid omsorgssenter har eksempelvis klart å redusere sykefraværet fra 15 til 4,4 prosent!

Barometeret på kommunedata.no viser som nevnt et potensial for kommunal effektivisering på 29 milliarder kroner. Jan Tore Sanner tror likevel ikke det er mulig å komme helt dit, men «et godt stykke». Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er svært kritisk til Sanners nye barometer for måling av effektivitet.

– Høyre må huske at dette handler om mennesker og ikke milliarder, sier Sp-lederen og sier at kommunale tjenester ikke er spikerproduksjon. Vedum mener at tallene i barometeret sier lite om kvaliteten på tjenestene som tilbys, for eksempel når det gjelder eldreomsorg.

Vedum har åpenbart et poeng, men det har også Sanner. Barometeret må brukes med forstand, men alternativet er heller ikke å lukke øynene for tallenes tale. Videre må det utvikles gode metoder for å måle kvalitet, slik at kommunene også på dette feltet kan sammenlikne seg med de beste. Opplevd kvalitet er det nok vanskelig å måle.

Vedum har åpenbart et poeng, men det har også Sanner.

Oppsummert er det ikke snakk om enten eller, men både og. Politikere både lokalt og på riksplan bør kunne klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det kan være effektivt.

Artikkeltags