Erna vil ha nye jobber

Statsminister Erna Solberg holdt nyttårstalen i statsministerboligen i Oslo.

Statsminister Erna Solberg holdt nyttårstalen i statsministerboligen i Oslo. Foto:

Statsminister Erna Solberg (H) brukte talen 1. januar til å oppsummere og så framover. Slik sett var det et nyttårsbudskap i tradisjonell stil og uten noen store overraskelser.

DEL

Innledningsvis pekte Erna Solberg at det har blitt nesten 14.000 færre arbeidsledige det siste året. Statsministeren skrøt av alt regjeringen har gjort for å få Norge på rett kjøl etter at fallet i oljeprisen for tre år siden fikk så dramatiske følger for landet vårt. Selvskryt skal man lytte til, for det kommer fra hjertet. Men Erna Solberg var også nøye med å poengtere at det ikke bare var regjeringen som hadde fikset opp.

KOMMENTAR– I Norge er vi vant til å dra lasset sammen når det trengs. Det gjorde vi også denne gangen, sa Erna Solberg ganske så samlende. Hun la vekt på at arbeidsgivere og fagbevegelse sørget for moderate lønnsoppgjør, slik at norske varer og tjenester kunne produseres billigere.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Men dette var snøen som falt i fjor og forfjor. Mer interessant var det å lytte til Erna Solbergs tanker om framtiden. Statsministeren slo nemlig klokelig fast at det viktigste nå er å skape flere lønnsomme jobber i privat sektor. Hennes utgangspunkt er at en stor offentlig sektor krever stor verdiskapning i privat sektor. Også her la statsministeren vekt på hvor viktig det er med felles innsats.

Det er flere lyspunkter i norsk økonomi. Ledigheten faller som nevnt, og veksten er i ferd med å ta seg opp. Oljevirksomheten blir ikke så sterk motor som vi i mange år har vært vant til. Inntektene fra denne sektoren vil gradvis avta. Det skjer samtidig som Norge får en aldrende befolkning, som både skal ha pensjoner og vil trenge pleie og omsorg i et enda større omfang. Da trengs det flere jobber i privat sektor for å betale kalaset.

Erna Solberg tok utgangspunkt i at det blir flere datamaskiner og roboter. I nesten alle jobber vil oppgavene forandre seg. Da må vi forandre oss om vi skal henge med. Flere av oss må stå lengre i jobb, samtidig som utdannelsen går raskere ut på dato.

– Mange av oss må derfor fylle på utdannelsen, eller kanskje til og med ta en helt ny. Det skal vi legge til rette for, sa statsministeren og la til at målet er helt klart: I det norske arbeidslivet skal ingen gå ut på dato. Erna Solberg har helt rett i dette. Spørsmålet er bare hva regjeringen vil gjøre for økt kompetanse gjennom etter- og videreutdanning. Det er ikke nok at regjeringen «legger til rette» for påfyll. Her trengs det en bred reform for hele arbeidslivet etter modell av det som skjer med landets lærere.

Spørsmålet er hva regjeringen vil gjøre for økt kompetanse gjennom etter- og videreutdanning.

Et slikt spleiselag vil koste. Staten må bidra, både med milliarder av kroner og med fleksible systemer for etter- og videreutdanning. Heller ikke på dette feltet er det noe som heter gratis lunsj. Nå må det rett og slett bli andre boller.


Artikkeltags