Europeisk strømpris

Strøm fra norsk vannkraft er ren som snøen.

Strøm fra norsk vannkraft er ren som snøen. Foto:

Norge er i ferd med å bli tettere integrert i det europeiske markedet for elektrisk strøm. Det er stor uenighet om effekten.

DEL

KOMMENTARStortinget skal etter planen ta stilling til spørsmålet 16. mars. Da vedtas det ventelig å knytte Norge til EUs energibyrå, Acer. Regjeringen har lagt opp til at det er nok med alminnelig flertall. Men Sp, Rødt og SV krever tre firedels flertall. Begrunnelsen fra disse partienes side er at det er snakk om å overføre makt til overnasjonale organer som Norge ikke selv er medlem av. Senterpartiets Liv Signe Navarsete reagerer kraftig på regjeringens opplegg.

Dette er en sleip omgåelse av intensjonen i Grunnloven, som er at norske myndigheter skal styre. Det er rett og slett juks, sier Navarsete til Klassekampen. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide anser det som usannsynlig at Ap vil støtte et krav om behandling etter den aktuelle paragrafen i Grunnloven.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i Olje- og energidepartementet viser til at det er Eftas overvåkingsorgan som skal fatte de aktuelle vedtakene. Slike beslutninger skal rettes mot Norges vassdrags- og energidirektorat, som jo er er statlig organ. Dermed er det ifølge departementet ikke snakk om myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand.

Tirsdag aksjonerte organisasjonen Nei til EU flere steder i landet for å markere motstand mot at Norge skal knytte seg til Acer. Også i deler av fagbevegelsen er det kraftig motstand mot EUs energiunion. Lederen i Nei til EU, Kathrine Kleveland, hevder at strømprisen i Norge kommer til å bli doblet dersom Norge knytter seg til Acer og samtidig bygger flere kraftkabler til utlandet. Hun mener at norsk industri dermed vil miste den eneste konkurransefordelen av betydning. Selv en økning av strømprisen på bare fem øre per kilowattime vil føre til at norsk prosessindustri kommer 1,7 milliarder kroner dårligere ut.

Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO tror det snarere kan bli billigere strøm. Han antar at Norge vil få marginalt høyere strømpriser i år med store kraftunderskudd, men tilsvarende lavere priser med økende europeisk overskudd av fornybar energi. Europabevegelsen er enig med NHO.

Problemet er at de lærde strides om konsekvensene ved norsk tilknytning til EUs energiunion.

Vi ser fram til en konstruktiv og opplyst debatt om denne saken. Problemet er at de lærde strides om konsekvensene ved norsk tilknytning til EUs energiunion. Her kan det være nyttig å lære av historien. Norge har helt siden 1960-tallet handlet elektrisk kraft med utlandet. Dette har gitt store fordeler for industrien, kraftprodusentene og forbrukerne her til lands. De globale klimautfordringene gjør at den norske vannkraften blir enda viktigere for Norge og verden. Skit i Norge, leve Toten er en dårlig leveregel. Nå gjelder det å heve blikket.

Artikkeltags