Få arbeidere på Stortinget

Våre fremste politikere bør samlet være mest mulig representative for befolkningen de skal representere, skriver ANBs kommentator.

Våre fremste politikere bør samlet være mest mulig representative for befolkningen de skal representere, skriver ANBs kommentator. Foto:

De 169 representantene på Stortinget utgjør langt fra et dekkende speilbilde av den norske befolkningen.

DEL

KOMMENTARDe folkevalgte har jevnt over høyere utdanning enn nordmenn flest. Bare et fåtall har bakgrunn som vanlig arbeider. Det viser en gjennomgang fra tankesmien Civita.

83 prosent av det nye Stortinget har høyere utdanning. Dette står i grell kontrast til at bare en tredel av den norske befolkningen kan skilte med det samme. Trenden er samtidig at andelen som rekrutteres fra privat sektor er fallende. Bare 20 prosent av representantene har slik bakgrunn. Denne andelen var til sammenlikning dobbelt så stor ved valget i 2009.

Under ti prosent av Ap-representantene kommer fra privat sektor. Her er det Frp som troner øverst med en andel på 33 prosent. Bare 11 av stortingsrepresentantene har fagbrev, og også her er det Frp som topper statistikken. Åtte av ti Ap-representanter har høyere utdanning. Den typiske arbeideren glimrer med sitt fravær i ARBEIDERpartiet. Tømmerhoggeren Dag Terje Andersen er ett av få hederlige unntak. Her har Ap en særegen utfordring.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det hører også med til historien at Stortinget henger litt etter på likestillingsfronten. 59 prosent av representantene er menn og 41 prosent er kvinner. Gjennomsnittsalderen er 46 år, altså bare ett år under snittet i befolkningen. Aldersgruppen over 60 år er imidlertid underrepresentert.

For å gjøre bildet komplett bør vi ta med at det også finnes mange såkalte broilere blant våre folkevalgte, politikere som bare har vært politikere i hele sitt voksne liv. Statsminister Erna Solberg er i den kategorien.

Våre fremste politikere bør samlet være mest mulig representative for befolkningen de skal representere. Vi må ikke få en elite fjernt fra den hverdagen som nordmenn flest opplever. Det vil øke politikerforakten. Valgsystemet med fylkesvise valgkretser sikrer at hele landet dekkes opp. I neste omgang er det så opp til partiene og velgerne å gjøre jobben. De fleste partiene er gode på likestilling, men samlet altså ikke flinke nok.

Vi må ikke få en elite fjernt fra den hverdagen som nordmenn flest opplever.

Den store skjevheten er yrkesfordelingen. Det er selvsagt ikke en ulempe å ha mange høyt utdannede politikere, men det er et problem at privat sektor generelt blir underrepresentert. Vanlige arbeidsfolk og private bedriftsledere sitter på verdifull kunnskap og erfaring som bør gjenspeiles i Stortinget.

Vi går nå inn i en tid med trangere offentlige budsjetter som følge av sviktende oljeinntekter og en økende andel eldre. Da er det ekstra viktig å ha fokus på verdiskapning og private bedrifters kår. De som har hatt skoene på, vet best hvor de trykker.

Artikkeltags