Fagfolk må ikke skvises

Nye regler graver bort grunnlaget for mange entreprenører uten formell kompetanse.

Nye regler graver bort grunnlaget for mange entreprenører uten formell kompetanse. Foto:

Dyktige fagfolk innen bygg og anlegg risikerer å bli «avskiltet» siden de mangler teoretisk kunnskap.

DEL

Årsaken er skjerpede krav til formell utdanning. Disse er nedfelt i en forskrift som innebærer at muligheten til å ta hensyn til realkompetanse forsvinner 1. juli neste år.

KOMMENTAR–Vi har ikke råd til å skyve dyktige fagfolk ut av arbeidslivet, sier direktør Julie M. Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund. Hun reagerer kraftig på at fagfolk med fagbrev mister retten til å jobbe siden de ikke er ingeniører eller har tatt teknisk fagskole.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Bakgrunnen er godkjenningsordningen til Direktoratet for byggkvalitet. Her grupperes aktuelle anleggsfirmaer i tre klasser, der klasse tre er for de mest avanserte oppdragene. I tjue år har det stått i veilederen for denne byggesaksforskriften at klasse tre skal ha minst én ansatt med ingeniørutdanning. For klasse to skal det kreves minst én ansatt med mesterbrev eller teknisk fagskole.

Så lenge disse kravene bare var beskrevet i en veileder, var det rom for skjønn. Men i fjor flyttet regjeringen kravene inn i en forskrift, og dermed forsvant muligheten for å vektlegge realkompetanse. Det er spesielt små firmaer som nå blir rammet. Julie Brodtkorb mener det er håpløst å skulle tvinge folk med tiår med yrkeserfaring tilbake til skolebenken.

–Kommunaldepartementet må nå komme med et klart signal om at de skal løse dette uten at folk mister godkjenningene sine. Mange frykter for framtiden, sier Brodtkorb til Klassekampen. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke kommentere saken overfor avisen. Direktoratet for byggkvalitet svarer at forslag til nye godkjenningsregler skal ut på høring rundt nyttår.

Den nye byggesaksforskriften var tema i programmet NRK Ytring nylig, og her var det forståelse for problemet hos stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde (H) og Arild Grande (Ap). Men forståelse er ikke nok. Kommunalministeren må skjære igjennom. Hvis ikke, må Stortinget sette skapet på plass.

Det hører med til historien at brønnborere ikke får fornyet sine godkjenninger siden de ikke har fagbrev. Problemet er bare at det ikke finnes noe fagbrev for denne yrkesgruppen, fordi myndighetene har sagt nei til å innføre dette. Snakk om skrivebordsteori uten rot i virkeligheten.

Årelang praktisk erfaring må ikke undervurderes, snarere tvert om.

Politikere fra flere partier har lenge vært opptatt av å snakke opp yrkesfagene. Årelang praktisk erfaring må ikke undervurderes, snarere tvert om. Her snakker vi om små og mellomstore jobber. Eksempelvis dreier det seg om entreprenører som har utført gravearbeider for en kommune i tjue år uten en eneste klage. Det vil være sløsing og ren dumskap dersom Nav skal måtte bli alternativet. Praktisk anlagte fagfolk må ikke helles ut med badevannet.


Artikkeltags