Farlig høyt spill om EØS

Ap-leder Jonas Gahr Støres hever pekefingeren overfor EU.

Ap-leder Jonas Gahr Støres hever pekefingeren overfor EU. Foto:

Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler en tøffere tone i EØS-saker.

DEL

KOMMENTAREU skal utfordres i sterkere grad. Det var beskjeden fra Støre på partiets landsstyremøte.

– Når det kommer regelverk fra EU som gjør arbeidsvilkår for norske arbeidsfolk dårligere, så skal vi være åpne for å si nei, sa Støre og poengterte at dette er i tråd med fjorårets LO-kongress.

– EØS-avtalen tåler det. EU tåler det. Ja, det er vel egentlig bare Høyre som ikke tåler det, sa Støre retorisk og la senere til at Ap ikke er like nesegruse for EU som Høyre og NHO. Det hører med til historien at Støre også la vekt på at EØS-avtalen trenger sterke forsvarere. Han hevder at Ap er det partiet som «virkelig tar ansvar» for EØS.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Lederen i Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg, Arild Grande, åpner for at Ap kan sette ned foten for EUs nye arbeidsmarkedsbyrå. Han hevder til og med at EU ikke vil sette i verk mottiltak dersom Norge bruker den såkalte vetoretten på dette punktet. Vi tviler sterkt på at EU har sendt slike signaler. Grande bør derfor dokumentere hva han her sikter til.

Foreløpig er det litt uklart hva som blir den konkrete effekten av EUs arbeidsmarkedsbyrå. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener at byrået vil være i norske interesser og peker i den forbindelse på at beslutningsmyndigheten i disse sakene skal være nasjonal. LO har ennå ikke tatt stilling, men YS-leder Jorunn Berland er klar på at byrået vil være et nyttig instrument i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Norge har så langt ikke lagt ned veto mot noe EU-direktiv. Den rødgrønne regjeringen vendte riktignok tommelen ned for postdirektivet, men regjeringen Solberg trakk tilbake det vedtaket. Det er naivt å tro at EU nå vil gi ved dørene, spesielt i den situasjonen som har oppstått etter britenes brexit.

EØS-avtalen er langt på vei en husmannskontrakt, men den har tjent Norge godt som alternativ til fullt medlemskap. Norsk industri, norske studenter i Europa og klimaet på kloden har, for å nevne noe, mye å takke EU/EØS for. På den annen side bør den norske regjeringen, og for den saks skyld opposisjonen, være raskere på ballen overfor EU. Det fikk ledelsen i Ap smertelig erfare i den interne striden om EUs energibyrå. 

EØS-avtalen er langt på vei en husmannskontrakt, men den har tjent Norge godt som alternativ til fullt medlemskap.

Det er i første rekke på denne bakgrunn den tøffe EØS-tonen fra Jonas Gahr Støre må forstås. Ap-ledelsen synes å legge opp til et farlig høyt spill overfor EU. Alternativt er det et frieri overfor de EØS-kritiske, for ikke å si negative, røstene i partiet og ikke minst i fagbevegelsen. Da blir det mer et spill for galleriet.

Artikkeltags