Fastlegene er i skvis

Helseminister Bent Høie skal sørge for at fastlegeordningen blir evaluert.

Helseminister Bent Høie skal sørge for at fastlegeordningen blir evaluert. Foto:

Det er fastlegekrise i halvparten av landets kommuner.

DEL

KOMMENTARKommuner over hele landet sliter med å få tak i nok fastleger. Mange fastleger har lange arbeidsdager. Oppgavene til fastlegene blir stadig flere, men antallet nye fastleger følger ikke med i samme takt. I fjor høst vedtok Stortinget derfor at fastlegeordningen skal evalueres, og nylig fikk regjeringen pålegg fra våre folkevalgte om å gjennomføre nye tiltak for å bedre fastlegenes arbeidspress og sikre bedre rekruttering.

Fastlegeordningen ble innført i 2001. Den såkalte samhandlingsreformen medførte at fastlegene fikk nye oppgaver med å sørge for at pasienter som ikke lenger hører til på et sykehus skal få skikkelig tilbud i hjemkommunen. Da denne reformen ble innført, uttalte daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) at det ville være behov for 2.200 flere fastleger i kommunen for å takle disse nye oppgavene. Ved inngangen til 2017 var det 4.668 fastleger her til lands, altså bare drøyt tusen mer enn antallet i 2001.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Selv om fastlegene er tillagt nye oppgaver, har det også skjedd en effektivisering av virksomheten gjennom økt digitalisering. Dialogen med pasienter og de ulike enhetene i helsetjenesten skjer nå i stor grad digitalt framfor telefonisk eller via brev i konvolutter. Det store problemet er sviktende rekruttering. Nyutdannede leger kvier seg for å gå inn i en så arbeidskrevende jobb som er hverdagen for fastleger flest. Det hører med til historien at en tredel av fastlegene er over 55 år, så her blir det snart et ekstra stort behov for påfyll av nye leger.

I denne situasjonen trengs det ny medisin for fastlegeordningen. Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) mener at kvaliteten og servicen hos fastlegene kan bli bedre ved å legge om finansieringen. Han ønsker å prøve ut en ordning med differensiert driftstilskudd. Dette skal erstatte dagens system som gir likt driftstilskudd uavhengig av hvordan legekontoret drives.

- Noen legekontorer driver som et minisykehus, mens andre har mer begrensede utstyrspakker og tjenester. Behovene er ulike, sier Stensland til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Han peker også på at det er forskjell på en lege som driver alene i et stort distrikt og en lege som har praksis i en større by. Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol er ikke fremmed for et differensiert driftstilskudd. Det synes å være en god idé.

Fastlegeordningen må sies å ha blitt en suksess, men noen sykdomstegn ser vi.

På den annen side er vi overrasket over at et bredt flertall på Stortinget har avvist tiltak som kan gjøre fastlegenes arbeid mindre byråkratisk. Fastlegeordningen må sies å ha blitt en suksess, men noen sykdomstegn ser vi altså. Nå trengs det raskt en grundig diagnose for å kunne gi rett medisin.

Artikkeltags