For mange konsulenter

Kommunalminister Jan Tore Sanner får hard kritikk av Riksrevisjonen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner får hard kritikk av Riksrevisjonen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Riksrevisjonen kritiserer staten for å bruke for mye penger på konsulenter.

DEL

KOMMENTARI forfjor kjøpte staten konsulenttjenester for 12 milliarder kroner, og bruken av konsulenter i statlige virksomheter er økende.

- Dette kan være den beste måten å dekke spisskompetanse og kapasitet på, men vi ser at behov og formål ofte ikke er godt nok klarlagt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Han mener at det er viktig å ha en overordnet strategisk avklaring av hvilke oppgaver konsulenter skal brukes til. To tredeler av virksomhetene som Riksrevisjonen har undersøkt mangler dette.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

En stor del av konsulentbruken har sammenheng med modernisering og effektivisering av statlig forvaltning, og om lag halvparten gjelder utvikling og drift av IKT-systemer. Riksrevisjonen mener at anskaffelse, oppfølging og læring av konsulentbistand kan bli bedre. Det pekes på at statlige virksomheter ikke setter av nok tid og ressurser til å få overført kompetanse til egne ansatte. Sektorene justis og beredskap, helse og omsorg, samferdsel, universitet og høyskole pluss arbeid og sosial er de største brukerne av konsulenttjenester. Disse sektorene sto for 75 prosent av konsulentbruken i staten.

Kommunalminister Jan Tore Sanner svarer Riksrevisjonen at departementet er opptatt av effektivt innkjøp og oppfølging av konsulenttjenester. Det poengteres videre at det enkelte departement og den aktuelle virksomhet er ansvarlige for sin egen bruk av konsulenter. Ministeren mener at departementet er aktiv pådriver for at statlige virksomheter «bruker konsulenter på en hensiktsmessig og målrettet måte». Riksrevisjonen er ikke fornøyd, og konkluderer med at departementet «i liten grad responderer på Riksrevisjonens anbefalinger».

Noe konsulentbruk vil det alltid være behov for, men statlige virksomhetsledere bør tenke seg om minst to ganger før de hyrer inn konsulenter.

Lederen i LO Stat, Egil André Aas, er slett ikke overrasket. Han mener at regjeringen er så travelt opptatt med å modernisere og forenkle at konsulenttjenester må kjøpes for enorme beløp i stedet for å la ansatte i staten gjøre jobben.

- Vi kunne skaffet oss mye egen kompetanse for 12 milliarder, og resultatet hadde garantert blitt bedre, sier Aas til LO Media. Riksrevisjonen og LO Stats leder har åpenbart en del poenger. Noe konsulentbruk vil det alltid være behov for, men statlige virksomhetsledere bør tenke seg om minst to ganger før de hyrer inn konsulenter. I mange tilfeller vil statlige ansatte gjøre en like god jobb. Alternativet er at viktig kompetanse bygges opp utenfor virksomhetene, som i neste omgang blir svekket kompetansemessig.

Riksrevisjonens kritikk bør være en lærepenge for Sanner. Vi får håpe at han slipper å leie inn konsulenter for å kunne trekke de rette konklusjonene. Konsulenter skriver ofte regning med gaffel. Det er dyrt å være fattig på kompetanse.     

Artikkeltags