Frp-frykten for FN

Frp-leder Siv Jensen liker ikke FNs migrasjonsplattform.

Frp-leder Siv Jensen liker ikke FNs migrasjonsplattform. Foto:

Norge kommer til å støtte FNs plattform om migrasjon.

DEL

KOMMENTARFremskrittspartiet tar riktignok en slags dissens, men regjeringen har derimot bred ryggdekning i Stortinget. FN-plattformen er det første globale mellomstatlige dokumentet som er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal innvandring og migrasjon over landegrenser. Dette er ikke et juridisk bindende dokument, og innvandring forblir et nasjonalt ansvar. Men for Frp er dette ikke godt nok.

– For Frp er det avgjørende at regjeringen beholder alle verktøy for å kontrollere innvandringen. Det er usikkert hvilket press vi utsetter Norge for ved å slutte oss til plattformen. Derfor mener Frp at regjeringen bær være føre var, og ikke tilslutte seg til plattformen, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen. Det hører med til historien at Frp her er på linje med land som USA, Østerrike, Ungarn, Australia og Italia. På den annen side sier innvandringsstrenge Danmark ja til migrasjonsplattformen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det er rundt 260 millioner internasjonale migranter rundt om på kloden vår. Tallet ventes å øke som følge av befolkningsveksten. For Europas del er det viktig å trekke lærdom av den store tilstrømmingen av migranter i 2015. Derfor vil den nye FN-plattformen gi et godt grunnlag for dialog mellom stater om nasjonale beslutninger.

Minerva-skribent Preben Dimmen hevder at regjeringen blir med på migrasjonsplattformen for å gjøre Norge ekstra lekker for å få plass i FNs sikkerhetsråd. Det er en konspirasjonsteori uten rot i virkeligheten. Et lite land som Norge er uansett avhengig av gode internasjonale spilleregler og et velfungerende FN.

FN-plattformen inneholder 23 mål for bedre styring av migrasjon. Her er det riktignok noen formuleringer som burde ha vært annerledes, men i slike fora gjelder det å gi og ta. Det er imidlertid grunn til å poengtere at Norge har fått vesentlige gjennomslag i forhandlingene. Det innebærer blant annet at tvang må kunne benyttes for pålagt retur til hjemlandet. Norge fikk også fjernet tekstforslag som ville ha gjort det lettere å krysse grenser uten tillatelse og oppholde seg ulovlig her til lands. For Norge er det viktig at FN-plattformen anerkjenner staters folkerettslige plikt til å ta tilbake egne borgere.

Siv Jensen & co ser spøkelser ved høylys dag.

Men dette er altså ikke godt nok for Frp. Siv Jensen & co ser spøkelser ved høylys dag. Det synes viktigere for Frp å bruke denne saken kynisk for å få et etterlengtet løft på meningsmålingene. Men saken er tydeligvis ikke så viktig at det er aktuelt å gå ut av regjeringen. Frp protesterer for all verden, men blir med på ferden. Statsminister Erna Solberg er tvunget til å godta dette dobbeltspillet fra Frp. Slik er den solbergske parlamentarismen.

Artikkeltags