Full krangel om likestilling

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har hisset på seg NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har hisset på seg NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto:

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og NHO-sjef Kristin Skogen Lund har havnet i en forrykende disputt om pappapermisjonen.

DEL

KOMMENTAR- Likestillingsministeren burde invitere arbeidsgiverne til samarbeid heller enn å gjøre dem til en skyteskive, skriver Kristin Skogen Lund. Linda Hofstad Helleland (H) har nemlig uttalt at arbeidsgivere framstår som den største bremseklossen for et likestilt arbeidsliv. Bakteppet er reportasjer i Dagens Næringsliv der det framkommer at høyt utdannede menn kjenner seg presset til å prioritere penger og karriere framfor pappapermisjon og familieliv.

Den blågrønne regjeringen går inn for at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler, noe som innebærer at pappakvoten økes fra 10 til 15 uker. Likestillingsministeren jobber for å få denne ordningen raskt på plass. NHO-sjefen har lenge ivret for utvidet pappakvote.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

For å gjøre bildet komplett bør vi nevne at det var Venstres inntreden i regjeringen som resulterte i at det nå blir en tredeling av foreldrepermisjonen. Det hører også med til historien at stortingsflertallet, med Ap i spissen, sørget for å gi regjeringen pålegg om å utvide pappapermisjonen fra ti til 14 uker. Og nå blir det flertall for en tredeling.

NHO-sjefen føler, med rette, at likestillingsministeren retter baker for smed gjennom sitt generelle angrep på arbeidsgivere. Kristin Skogen Lund mener at norske arbeidsgivere strekker seg langt for å tilrettelegge for at både mødre og fedre får ta permisjon. At noen føler på frykten for karrieren, er ikke ensbetydende med at det er dårlige holdninger hos arbeidsgivere, hevder NHO-sjefen. Tall fra NHO viser at 75 prosent av norske bedriftsledere mener det er viktig at både kvinner og menn tar ut foreldrepermisjonen.

NHO-sjefen føler, med rette, at likestillingsministeren retter baker for smed.

Linda Hofstad Helleland har selv vært en bremsekloss. Høyre-statsråden bør gå i seg selv før hun skyter fra hofta mot norske arbeidsgivere. Så sent som i 2010 ville Helleland fjerne fedrekvoten. Men nå har pipa fått en annen lyd fra ledende hold i Høyre. Likestillingsministeren innrømmer at hun åpenbart var for utålmodig og optimistisk på norske menns vegne. I fjor snudde hun og Høyre. Bakgrunnen for Høyres nyorientering var i stor grad statistikk fra Nav som viste at fedre tar kortere permisjon etter at regjeringen i 2014 reduserte fedrekvoten fra 14 til ti uker.

Likestilling kommer ikke av seg selv. Derfor bør det fortsatt være slik at foreldrene mister deler av permisjonen dersom fedre ikke tar ut hele sin kvote. Først og fremst må det jobbes med å endre holdninger, men det er ikke nok. Riset bak speilet må også være der.

Artikkeltags