God reform om pensjon

Partene i offentlig sektor ble nylig enig om et nytt pensjonssystem.

Partene i offentlig sektor ble nylig enig om et nytt pensjonssystem. Foto:

Det er omsider enighet om en ny pensjonsordning i offentlig sektor.

DEL

KOMMENTARNesten ni år etter at pensjonsreformen ble en realitet i privat sektor, er nå et tilsvarende opplegg klart i staten og i kommunene. Dermed vil det lønne seg å stå lengre i jobb også i offentlig sektor. Det blir i tillegg lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

— Vi har fått på plass en bærekraftig pensjonsløsning for offentlig sektor som vil stå seg over tid. Den nye ordningen er god for både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Den nye ordningen innføres fra 2020, og gjelder for dem som er født i 1963 eller senere. Avtalefestet pensjon i offentlig sektor blir mer lik AFP-ordningen i privat sektor og kan dermed kombineres med arbeidsinntekt uten å bli avkortet.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Da pensjonsreformen ble «banket» i privat sektor i 2009 sa fagbevegelsen i offentlig sektor nei til en tilsvarende ordning. Men siden den gang har saken mørnet hos de offentlig ansatte. Årsaken er at pensjonene har blitt svekket i takt med økt levealder, mens offentlig ansatte i praksis ikke har kunnet stå lengre i jobb for å kompensere dette tapet slik tilfellet er i privat sektor. Den siste byggesteinen i grunnmuren for pensjonsreformen er nå altså på plass. Det bør ikke minst politikerne sette pris på når de nå ser inn i glasskula for de nærmeste tiårene. Samfunnet er tjent med at gjennomsnittlig avgangsalder øker.

Neste uke starter årets lønnsoppgjør. Her må LO og NHO finne fram til en forbedret AFP i privat sektor. Dette er en ordning som i hovedsak har virket etter hensikten. Samtidig har AFP visse svakheter som begge parter i stor grad ser likt på. Løsningene er det vanskeligere å få øye på, og behovet for økonomisk innstramming er det høyst ulikt syn på.

Offentlig ansatte har nå fått en god og framtidsrettet pensjonsløsning. Den kom sent, men godt. På den annen side kommer denne AFP-løsningen i tidligste laget, slik toppsjefen i NHO-foreningen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, ser det. Han peker på at offentlig sektor nå har samlet seg om en AFP-modell som privat sektor er i ferd med å forlate. Slik sett burde offentlig sektor ha ventet med endelig AFP-løsning til årets lønnsoppgjør i privat sektor var unnagjort.

Offentlig ansatte har nå fått en god og framtidsrettet pensjonsløsning.

Men nå har fagbevegelsen fått indirekte drahjelp til å beholde AFP mest mulig uforandret. Det kan gi ekstra fastlåste og steile fronter i årets lønnsoppgjør. Arbeidsminister Anniken Hauglie må ta ansvar for at streikefaren øker. Presset øker dermed mot regjeringen. Statsminister Erna Solberg kan ikke nøye seg med å sitte stille i båten.

Artikkeltags