Grensen for fravær virker

Fraværet ved videregående skoler går ned.

Fraværet ved videregående skoler går ned. Foto:

Fraværet i videregående skole faller merkbart.

DEL

Grensen på ti prosent for udokumentert fravær synes å virke. Dagsfraværet har nemlig gått ned med 40 prosent. Fraværet blant de elevene som er mest borte fra skolen har sunket med 30 prosent, og færre elever får strykkarakter. Det er også færre elever som slutter underveis.

KOMMENTAR– Nå er det ikke tvil om at fraværet har gått ned, og da håper jeg det blir ro rundt fraværsreglene i den treårsperioden de skal prøves ut, sier fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H). Han viser spesielt til at de endelige tallene for forrige skoleår viser at fraværsreglene også har vært bra for elever med høyt fravær.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det er spesielt gledelig at fraværet har gått mest ned på yrkesfag, hvor det er snakk om en halvering av dagsfraværet. Men det er også noen bekymringer å spore, går det fram av den første evalueringsrapporten fra Fafo. Her kan vi lese at enkelte rektorer er bekymret for at flere av de mest utsatte elevene vil falle ut av skolen på grunn av manglende karakter. Tre av ti rektorer melder også at lærerne praktiserer fraværsgrensen ulikt.

Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og innebærer at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har udokumentert fravær på mer enn ti prosent av timene. Sluttrapporten om fraværet i videregående skole skal komme høsten 2019. I mange år var det en klar grense for skolefravær, men den ble fjernet under daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) i 2009.

Det reduserte fraværet kommer slett ikke overraskende på lederen i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry, siden elevene etter hans mening blir pisket til å gå på skolen. Pisk og pisk, fru Blom. Det er helt frivillig å gå på videregående skole. Går man på skole, så går man på skole. Da skal det ikke skulkes, og derfor er det fornuftig med en klar grense for udokumentert fravær. Samfunnet må også kunne stille krav når fylkeskommunene bruker mellom 100.000 og 200.000 kroner på hver elev i videregående skole.

Fastlegene har fått en ekstraoppgave med å dokumentere sykdom, men slik må det nok dessverre bli. Regelverket praktiseres litt ulikt på skolene, så her trengs det enda klarere retningslinjer. Gledelig er det å registrere at utsatte elever nå i større grad får nødvendig oppfølging, fordi alarmklokkene ringer klarere når fraværet blir for høyt.

Det er fornuftig med en klar grense for udokumentert fravær.

Fraværsgrensen er ikke perfekt, men den virker i hovedsak etter hensikten. Ordningen kan selvsagt forbedres. Alternativet er ikke å droppe å ha en klar grense for hva som tolereres av fravær. Samtidig kan lærere og andre skolefolk gjøre mer for at elever flest trives. Gulrot og pisk må kombineres.


Artikkeltags