Grønne kraftkabler

Norsk vannkraft er verdifull i et klimaperspektiv.

Norsk vannkraft er verdifull i et klimaperspektiv. Foto:

Statnett bygger nå to nye kraftkabler fra Norge til utlandet.

DEL

Det skaper usikkerhet og debatt. Dyrere strøm og ødelagt norsk natur, kan bli resultatet, hevdes det fra ulikt kritisk hold.

KOMMENTAR– Vi er veldig redde for effekten nye utenlandskabler vil ha på norsk natur, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet. Hun frykter rask endring i vannstanden i våre vassdrag, siden de nye kraftkablene vil gjøre det lønnsomt for norske kraftverk å produsere ekstra mye strøm når prisen er høy i utlandet.

Norges Naturvernforbund, Norsk Jeger- og fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Sabima, Norsk Friluftsliv og Norsk Ornitologisk Forening har sendt brev til myndighetene hvor det protesteres mot nye kraftkabler. Men det er også miljøvernrøster som heier på nye kabler. Zero-leder Marius Holm er blant dem. Han karakteriserer de andre organisasjonenes faglige vurdering som useriøs, og poengterer at det ikke er mulig å gå over til utslippsfrie energikilder uten kraftutveksling mellom land.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det hører med til historien at flere av LOs industriforbund frykter at nye kabler vil gi høyere strømpris. På dette punktet strides fagfolk og de involverte. Da bør vi låne øre til den fremste ekspertisen. Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i Norges vassdrags- og energidirektorat sier at kraftkablene vil presse kraftprisen i Norge «litt opp». Samtidig investeres det i ny vindkraft, som trekker prisene «noe ned». Da blir resultatet tilnærmet null. Frykten for norsk natur er også overdreven, for NVE har lagt klare begrensninger for vannføringen i vassdragene og hensynet til fisk og annet liv i elvene som er utbygd.

Her kan det være nyttig å se bakover i tid. Norge har nemlig helt siden 1960-tallet handlet elektrisk kraft med utlandet. Dette har gitt store fordeler for industrien, kraftprodusentene og oss forbrukere her til lands. 98 prosent av strømmen i Norge kommer fra fornybar vannkraft. De globale klimautfordringene gjør disse fornybare ressursene enda viktigere. De nye kraftkablene som nå legges til Tyskland og Storbritannia bidrar til å øke verdien av norsk vannkraft. Samtidig sørger kablene for økt forsyningssikkerhet.

De nye kraftkablene som nå legges til Tyskland og Storbritannia bidrar til å øke verdien av norsk vannkraft.

La oss bruke situasjonen hos britene som illustrerende eksempel. Storbritannia går fra å være en kullnasjon til å satse på gasskraft, havvind, kjernekraft og utenlandskabler. Fleksibiliteten som ligger i at gasskraft og vannkraft kan skrus raskt på og av er her et fortrinn. I så måte vil norsk gass og norsk elkraft være viktig for britenes klimaregnskap.

Ved å heve blikket litt, kan Norge på denne måten være med på å redde klimaet på kloden. Vi bør i hvert fall unngå å stikke hodet i sanden. Det får vi overlate til strutsen.

Artikkeltags