Grunnloven og miljøvern

Greenpeace-leder Truls Gulowsen tapte rettssaken om tolkning av paragraf 112 i Grunnloven.

Greenpeace-leder Truls Gulowsen tapte rettssaken om tolkning av paragraf 112 i Grunnloven. Foto:

Staten ble frikjent i rettssaken som Greenpeace og Natur og Ungdom anla for å teste ut den nye miljøparagrafen i Grunnloven.

DEL

Bakgrunnen er fjorårets tildeling av nye lisenser for leting etter olje og gass i Barentshavet. Konklusjonen er at politikken kommer seirende ut.

KOMMENTAR«Hvorvidt Norge gjør nok på miljø- og klimaområdet og om det var fornuftig å åpne felter så langt nord og øst, er spørsmål som beror på sammensatte vurderinger som bedre vurderes gjennom politiske prosesser som domstolene ikke er egnet til å overprøve», heter det i dommen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Bakgrunnen er den relativt ferske paragraf 112 i Grunnloven. Her heter det innledningsvis: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Og så avslutter paragrafen med at «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger».

Problemet, i miljøorganisasjonens øyne, er at et bredt flertall på Stortinget i flere etapper har åpnet nye områder i Barentshavet for olje- og gassvirksomhet. Spørsmålet er så om en norsk domstol «politisk» kan overprøve Stortinget, som jo er vår lovgivende forsamling. Svaret vårt her er nei. Derfor er det positivt at også Oslo tingrett har konkludert på samme måte.

I denne saken har vi gledelig merket oss at det fra visse miljøvernhold rettes en advarende pekefinger mot å gjøre dette til et spørsmål om juss. Bård Lahn, som nå er forsker ved Cicero senter for klimaforskning og tidligere har vært leder i Natur og Ungdom, er blant dem som har advart mot å gi domstolene en rolle hvor de skal ta stilling til hva som er god og dårlig miljøpolitikk.

Miljøorganisasjonene som har stevnet staten i denne saken mener at Norge må ta ansvar for CO2-utslippene som kommer som en følge av at norsk olje og gass brennes i andre land. Det avviser Oslo tingrett forbilledlig klart ved å vise til at folkeretten gjør hvert land ansvarlig for klimagassutslipp på sitt territorium.

På den annen side er det interessant å registrere at tingretten slår fast at paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse for «hver enkelt». Dette tolker Greenpeace-leder Truls Gulowsen naturlig nok som et lyspunkt. Vi tør minne om at det var politikere som var skeptiske til å innføre for mange rettigheter i Grunnloven da den sist ble grundig revidert og utvidet.

Folkeretten gjør hvert land ansvarlig for klimagassutslipp på sitt territorium.

Det er på sin plass å advare mot «amerikanske» tilstander der stadig flere politiske spørsmål blir mat for jurister. Vi må holde fast på at det er våre folkevalgte som skal stilles politisk ansvarlig gjennom valg.

Artikkeltags