Gult lys for bilavgifter

Regjeringen jobber videre med nye bilavgifter tilpasset et bedre system for å måte utslipp av CO2.

Regjeringen jobber videre med nye bilavgifter tilpasset et bedre system for å måte utslipp av CO2. Foto:

Regjeringen snur og utsetter omstridt økning i bilavgifter.

DEL

KOMMENTARDet avslører finansminister Siv Jensen (Frp). Mange familiebiler kunne ha blitt rundt 100.000 kroner dyrere, men nå kjøper regjeringen seg tid for å skape en mykere overgang. Overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler utsettes til 2020.

Opprinnelig var det meningen at dette skulle komme i statsbudsjettet for 2019. Det er i hovedsak bensin- og dieselbiler som ville bli rammet, men også visse hybridbiler kommer dårlig ut i foreløpige beregninger.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Vi får nå mer tid til å se på dette og eventuelt foreta justeringer, sier finansminister Jensen. Hun poengterer at forutsetningene hele tiden har vært et nøytralt opplegg, hvor avgiftene samlet ikke skulle øke. Men siden det nå er så stor usikkerhet om hvordan det nye systemet vil slå ut, mener regjeringen det er nødvendig å tråkke på bremsen. Målet er å sikre en sømløs og udramatisk overgang fra gammel til ny målemetode.

Norges Bilbransjeforbund gir regjeringen ros for snuoperasjonen. Det samme gjør Norges Automobil-Forbund. Fra miljøbevegelsen kommer det ulike signaler. Naturvernforbundet er skuffet, mens miljøstiftelsen Zero støtter utsettelsen. SVs Kari Elisabeth Kaski er veldig skuffet. Hun frykter at bilister nå blir lurt til å kjøpe nye bensin- og dieselbiler framfor elbiler og hybrider. KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener regjeringen har tatt en klok beslutning som vil bidra til mer forutsigbarhet.

Bakgrunnen for det nye målesystemet er at bilavgiftene har vært kunstig siden mange av bilprodusentene har rapportert galt eller jukset med målingene. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innføre det nye målesystemet, men regjeringen mener det er behov for et bedre og mer sikkert datagrunnlag før Norge blir med på ferden.

Regjeringen har over tid gjort det mye rimeligere å kjøpe nye og miljøvennlige biler. Det har bidratt til en raskere fornyelse av bilparken og lavere utslipp. Finansminister Siv Jensen varsler at dette er et spor regjeringen vil fortsette i. Utfordringen er å finne den rette balansen samtidig som omleggingen går fort nok til å forhindre en overopphetet klode. 

Frp risikerer å skuffe partiets kjernevelgere .

Så langt ligger det an til at mange typiske familiebiler blir vesentlig dyrere. Frp risikerer å skuffe partiets kjernevelgere i forkant av neste års lokalvalg. Vi frykter derfor at avgiftssmellen først blir kjent når statsbudsjettet for 2020 legges fram, altså etter valget. Det vil være å lure velgerne og bare utsette en brå overgang. Løsningen må derfor presenteres allerede til våren. Det vil gi nødvendig forutsigbarhet.

Artikkeltags