Hareide må ikke true med å gå av

Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad  står på hver side i dragkampen om KrFs veivalg.

Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad står på hver side i dragkampen om KrFs veivalg. Foto:

Det er såkalt blått flertall blant delegatene som skal delta på KrF-landsmøtet fredag.

DEL

KOMMENTARDermed er det i utgangspunktet flertall for at partiet søker seg inn i Erna Solbergs regjering. Men KrF-leder Knut Arild Hareide har fortsatt håp om at det endelige resultatet skal tippe andre veien slik at KrF i stedet går i regjering med Ap og Sp. Men det må et mirakel til for at så skal skje.

For KrF-lederens del gjelder det å appellere til de delegatene som er reelt usikre og de som kan la seg overbevise av nye argumenter, hva nå det skulle være. På det avgjørende landsmøtet fredag blir det skriftlig avstemning, noe som åpner for at delegater i skjul kan stemme annerledes enn det de har fortalt på årsmøtene i fylkeslagene. Dette er stikk i strid med det som er tradisjon på KrF-landsmøter. Her er det nemlig vanlig praksis at saksspørsmål avgjøres ved å vise stemmetegn i salen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Knut Arild Hareide anbefaler altså at Erna Solberg blir skiftet ut med Jonas Gahr Støre som statsminister. KrFs to nestledere, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, vil først forsøke å komme inn i Erna Solbergs regjering. I tillegg er det en egen «gul» gruppering som ønsker at KrF skal fortsette som konstruktivt opposisjonsparti på ikke-sosialistisk side. De fleste gule vil subsidiært falle ned på blå side når gult alternativ ventelig faller i første votering. Dermed blir det rødt mot blått i den endelige avstemningen.

I dette spørsmålet er KrF delt på midten. Frontene er steile, og det har skapt vondt blod at Rogaland gjorde nærmest rent blått bord da den store delegasjonen derfra ble valgt. De øvrige fylkeslagene har derimot valgt delegasjoner som speiler styrkeforholdet mellom de ulike synene. 

Frontene er steile, og det har skapt vondt blod at Rogaland gjorde nærmest rent blått bord.

Nå er alles øyne rettet mot dragkampen på det historisk viktige og politisk svært så avgjørende KrF-landsmøtet. Her skal Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad nok en gang argumentere for hvert sitt regjeringssyn. Mulighetene for gjennomslag for KrFs hjertesaker vil naturligvis stå sentralt. For Hareides del er den politiske avstanden til Frp det store problemet. Ropstad vil på sin side advare mot å gi SV for sterk innflytelse.

Ifølge NRK skal Knut Arild Hareide ha fortalt sitt sentralstyre at et blått veivalg vil føre til at han trekker seg som KrF-leder. Det burde han ikke ha gjort, for det er blåøyd å tro at en slik nyhet ikke skulle lekke ut. På direkte spørsmål nekter riktignok Hareide å svare på om han går av dersom han lider nederlag. Det er en klok tilnærming, for en slik åpen trussel vil være å legge utilbørlig press på landsmøtet. Samtidig ligger det i kortene at Hareide ikke lenger vil være den rette til å gå i forhandlinger med Erna Solberg & co. Det blir en jobb for Kjell Ingolf Ropstad. Han vil i tilfelle være en opplagt arvtaker som KrF-leder.

Artikkeltags