Ikke rør sykelønna

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil ikke forlenge dagens IA-avtale.

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil ikke forlenge dagens IA-avtale. Foto:

Avtalen om inkluderende arbeidsliv er under press.

DEL

Det kan føre til endringer i ordningen med full lønn under sykdom. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gjør det nemlig klart at regjeringen ikke vil forlenge IA-avtalen slik den ser ut i dag.

KOMMENTAR– Jeg er åpen for å reforhandle avtalen, men da må vi få bedre resultater enn vi har klart til nå, sier ministeren til Dagens Næringsliv. Anniken Hauglie viser til at sykefraværet bare er halvert i forhold til målet og at nedgangen har flatet ut siden 2012. Antallet funksjonshemmede i jobb står på stedet hvil, og eldre arbeidstakere står lengre i jobb som følge av pensjonsreformen – ikke på grunn av IA-avtalen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Partene i arbeidslivet undertegnet den første IA-avtalen med myndighetene høsten 2001. Det ble da satt tre målsettinger: Redusert sykefravær, flere funksjonshemmede i jobb og å få flere eldre til å stå lengre i jobb. Nærmere 60 prosent av alle ansatte her til lands jobber i en IA-bedrift. Alle IA-bedriftene skal ha en kontaktperson ved Navs arbeidslivssenter, hvor det jobber 490 personer. Staten har siden 2001 brukt 21 milliarder på å jobbe med IA-avtalen.

I 2001 ble det satt som mål å redusere sykefraværet til 5,6 prosent. Nå er sykefraværet i snitt 6,3 prosent, men det er store forskjeller mellom bransjer. Industriens folk har vært flinke. Her er sykefraværet nå 4,3 prosent. Verre er det i offentlig sektor, hvor sykefraværet er over dobbelt så stort.

Arbeidsministeren hadde torsdag møte med partene i arbeidslivet for å sondere om det er vilje til å reforhandle IA-avtalen. Å videreføre gjeldende avtale er ifølge Hauglie ikke noe alternativ. Det samme mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund, som poengterer at Norge har 50 prosent høyere sykefravær enn våre naboland.

LO-nestleder Roger Haga Heimli ønsker å beholde en IA-avtale. Han bestrider at avtalen ikke har hatt effekt og mener spørsmålet må være hvordan det ville ha sett ut uten å ha IA-avtalen. Det er et betimelig spørsmål. Men også LO må kunne innrømme at dagens avtale kan gjøres mye bedre.

Det er i første rekke det lange fraværet som er et problem for bedriftene, samfunnet og den enkelte arbeidstaker. Derfor bør arbeidsgiverne gis et økonomisk medansvar for det lange sykefraværet. Det burde ikke være noe offer for NHO, snarere tvert om.

Full lønn under sykdom er et gode det er viktig å slå ring om.

Full lønn under sykdom er et gode det er viktig å slå ring om. Derfor er det positivt at de fleste partiene går god for denne ordningen. Men det er et skår i gleden. Venstre, som nå ventelig går inn i Erna Solbergs regjering, vil nemlig kutte i sykelønna og innføre en moderat egenandel. Det vil være et politisk sykdomstegn hvis Venstre får veto på dette punktet.

Artikkeltags