Innvandring og kriminalitet

Innvandringsminister Sylvi Listhaug  (Frp) har omsider fått SSB-rapporten som hun bestilte.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har omsider fått SSB-rapporten som hun bestilte. Foto:

Statistisk sentralbyrå har endelig klar den mye omtalte rapporten om kriminalitet blant innvandrere.

DEL

Rapporten viser at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn flest, men bare litt mer kriminelle. SSB-rapporten må leses med omhu. Vi må nemlig unngå å sammenlikne epler med pærer. Derfor må SSB-tallene justeres for kjønn og alder. Da forteller statistikken at 5,8 prosent av innvandrerne er siktet for lovbrudd, mens andelen kriminelle i den norske befolkningen bare er på 4,5 prosent. Mer interessant er det å merke seg at 6,8 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre er siktet for lovbrudd.

KOMMENTARDet er Fremskrittspartiet som i realiteten har presset fram den aktuelle SSB-statistikken. Bakgrunnen var blant annet historiene om unge asylsøkere som begikk seksuelle overgrep mot jenter på utekonserter. Frps stortingsgruppe ønsket en slik statistikk, men SSB satte premisser om en bredere analyse. Dermed ble prisen for høy for Frp. Løsningen på floken ble en bestilling fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Dermed er det Justisdepartementet som har tatt regningen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

I hovedsak viser SSB-rapporten det samme som en tilsvarende rapport fra 2011 har fortalt oss, nemlig at det er litt mer kriminalitet blant innvandrere fra enkelte ikke-vestlige land som Somalia og Afghanistan. Det nye og positive som bør framheves er at kriminaliteten i Norge går ned, og mer ned for innvandrere flest enn resten av den norske befolkningen. Men innvandrere er fortsatt overrepresentert på eiendomstyveri. Frp-politikere bør imidlertid ta inn over seg at det ikke er noen forskjell å spore når det gjelder seksuallovbrudd, slik noen av dem nok hadde i tankene i 2016.

En annen fersk SSB-rapport forteller samtidig at nordmenns holdninger til innvandrere har blitt mer positiv de siste årene, spesielt i den unge generasjonen. Andelen nordmenn som er enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet» har også sunket merkbart.

Det er positivt at vi har fått oppdaterte tall og en fersk SSB-analyse om kriminalitet blant innvandrere. Dermed kan vi få en mest mulig opplyst debatt om et tema hvor det er mange myter og løse påstander. Samtidig ser vi et negativt utviklingstrekk som bør vies større oppmerksomhet. Det er bekymringsfullt at en så vidt stor andel av norskfødte med innvandrerforeldre begår kriminalitet. Ett av svarene synes å være at her må integreringen i det norske samfunnet bli bedre.

Det er bekymringsfullt at en så vidt stor andel av norskfødte med innvandrerforeldre begår kriminalitet

SSB-rapporten ble ikke den ammunisjonen som Frp-strategene håpet på. Fremskrittspartiet må arresteres når Sylvi Listhaug & co forsøker å bruke rapporten for mer enn den er verdt.

Artikkeltags