Ja til olje i oljefondet

Utvalgsleder Øystein Thøgersen  presenterer hovedtrekkene i utredningen om investeringer i energiaksjer.

Utvalgsleder Øystein Thøgersen presenterer hovedtrekkene i utredningen om investeringer i energiaksjer. Foto:

Bør oljefondet fortsatt kunne ha eierandeler i oljeselskaper? Derom strides de lærde.

DEL

KOMMENTARNorges Bank sier nei. Regjeringens ekspertutvalg anbefaler ja. I utgangspunktet har regjeringen stilt seg positiv, men nå blir det en ny runde om dette spørsmålet.

I fjor høst kom Norges Bank, overraskende for mange, med en anbefaling om at oljefondet ikke lenger skal eie aksjer i selskaper som driver med olje, gass og annen energi. Begrunnelsen er at det vil redusere statens sårbarhet for et varig fall i oljeprisen. Enkelt sagt vil det etter Norges Banks mening være risikofylt å legge alle eggene i samme kurv. Staten eier jo allerede tre firedeler av oljeselskapet Equinor (tidligere Statoil).

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Norges Bank får følge av flere økonomer. I tillegg jubler miljøbevegelsen og politikere som ivrer for det grønne skiftet i kampen mot en overopphetet klode. Men her brukes rådet fra sentralbanken for mer enn det er verdt. Norges Bank argumenterer nemlig utelukkende økonomisk og har dermed verken tatt hensyn til klima eller miljø i denne saken. Det er grunn til å minne om at sentralbanken, som forvalter av oljefondet, bare skal ha langsiktig høy avkastning med lav risiko for øye. Norges Bank skal ikke ta miljøhensyn, så lenge det ikke strider mot bankens etiske retningslinjer.

På denne bakgrunn har regjeringen fått et ekspertutvalg ledet av økonomiprofessor Øystein Thøgersen til å se nærmere på spørsmålet. Svaret er altså at oljefondet fortsatt bør eie aksjer i olje- og energiselskap. Begrunnelsen er at disse eierpostene «bare gir et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko». Utvalget antyder i stedet at det vil være mer effektivt å selge seg ned i Equinor.

Oljefondet, som formelt heter Statens pensjonsfond utland, har nå en markedsverdi på 8711 milliarder kroner. Fondet er bygd opp av verdiene som er skapt i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. De første pengene ble satt inn på fondet i 1996. For å hindre overoppheting av norsk økonomi vedtok kloke politikere at fondet bare skal ha pengene plassert i utlandet. Og i 2001 bestemte Stortinget at bare avkastningen av fondet skal kunne brukes over statsbudsjettet. Så lenge vi klarer å holde oss til denne handlingsregelen, vil fondet bli en evighetsmaskin som trykker penger.

Vi bør tenke på signalene vi sender ved å bestemme at oljefondet ikke lenger skal kunne eie oljeaksjer.

Ekspertene er altså uenige om hvor smart det er at oljefondet eier andeler i oljeselskaper. Da kan det ikke være en stor risiko for Norge å bli værende i dette markedet. Da bør vi heller tenke på signalene vi sender ved å bestemme at oljefondet ikke lenger skal kunne eie oljeaksjer. Norge vil fortsette å pumpe opp olje og gass i mange tiår, men vi har altså ikke tro på at det er smart å eie slike aksjer. Vi biter oss selv i halen med slik dobbeltmoralsk skinnhellighet.

Artikkeltags