Ja til pelsdyr

Ja til fortsatt oppdrett av pelsdyr er budskapet i denne ANB-kommentaren.

Ja til fortsatt oppdrett av pelsdyr er budskapet i denne ANB-kommentaren. Foto:

Landbruksdepartementet har innført strengere krav til pelsdyrnæringen.

DEL

Disse kommer som en oppfølging av Stortingets anmodning. Det legges opp til et særskilt dyrevelferdsprogram for minkbønder. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vil gå i dialog med næringen om dette programmet.

KOMMENTARI den nye forskriften for pelsdyrnæringen er det fastsatt krav til dokumentasjon av tiltak for tilsyn og stell av dyrene. Det skal blant annet føres journal over håndtering og sosialisering av dyrene. Avlsdyr av rev skal nå ha tilgang til spiselig eller tyggbart leketøy! I tillegg stilles det krav om at dyr som brukes i avl skal ha god eller meget god beinstilling.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Dyrevernsorganisasjonen Noah mener at de nye innstrammingene vil ha minimal effekt. Ifølge Siri Martinsen i Noah vil forskriftene bare føre til mer papirarbeid for pelsdyrfarmerne uten vesentlig endring for dyrene. Hun poengterer at dyrene fortsatt lever «stimulifattige liv i trange bur». Noah mener at pelsdyrnæringen må avvikles, og ifølge meningsmålinger har Noah nordmenn flest i ryggen i dette kravet.

Flertallet på Stortinget har imidlertid sørget for at pelsdyrnæringen får fortsette, men under strengere krav enn tidligere. Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet sto bak dette vedtaket. Etter høstens valg vil det være Sp som sikrer flertall sammen med regjeringspartiene om fortsatt pelsdyrhold her til lands.

De siste årene har vi fått dokumentert mange tilfeller av svært dårlig dyrehold ved oppdrett av pelsdyr. Det er rundt 300 pelsdyrfarmer i Norge og over 2.000 personer er knyttet til denne næringen. Her snakker vi om typiske distriktsarbeidsplasser og en årlig verdiskapning på over 250 millioner kroner.

Debatten om pelsdyrenes framtid bærer mye preg av følelser. Samtidig er det et faktum at oppdrett av pelsdyr er noe annet enn dyrehold for matproduksjon. Mink og rev er i utgangspunktet ville dyr og dermed i en annen kategori enn kyr, griser, sauer, kyllinger og høner.

Logikken av et eventuelt norsk forbud mot pelsdyr må være at det blir forbudt å importere pelsvarer.

Strengt tatt kan vi klare oss uten pels, for det finnes jo kunstige alternativer som er tilnærmet like gode. Her savner vi en mer overordnet tilnærming. Logikken av et eventuelt norsk forbud mot pelsdyr må være at det blir forbudt å importere pelsvarer, som paradoksalt nok ofte produseres under mye dårligere forhold enn i Norge. Men et forbud mot import av pels er det bare de færreste som er for. Og et globalt forbud mot pelsdyr er enda mer i det blå.

På denne bakgrunn bør Norge fortsatt tillate pelsdyroppdrett, men med strengere krav. Det er dobbeltmoral å gå med pelsklær og samtidig være mot norske pelsdyr. De som gjør det, bør få på pelsen.


Artikkeltags