Ja til tredje rullebane

Flytrafikken øker ved Oslo lufthavn Gardermoen.

Flytrafikken øker ved Oslo lufthavn Gardermoen. Foto:

Venstre sier klart nei til bygging av en tredje rullebane på Gardermoen.

DEL

KOMMENTAREn ny rullebane vil ifølge Venstre øke både flytrafikken og klimautslippene kraftig. Det vises til at Norge har signert Paris-avtalen og skal oppfylle EUs klimamål. Økt flytrafikk er derfor ikke forenlig med målsettingen om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.

– Vi vil være tidlig ute. Dette er viktig for å redusere klimagassutslippene. Også lokalt er det et viktig tiltak for jordvern og forebygge flystøy, sier klima- og miljøminister Vidar Elvestuen (V) til VG. Ministeren mener alternativet er å satse tungt på raskere togforbindelser mellom norske byer og skandinaviske byer.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til planene om en tredje rullebane, men Avinor fikk i fjor vår politisk ryggdekning til å utrede videre. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa da at det er «viktig og ønskelig å videreutvikle Oslo lufthavn som et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt».

Men i mellomtiden har Venstre kommet inn i regjeringen, og partiet har fått den viktige statsrådsposten i Klima- og miljødepartementet. Dermed må Høyre og Frp slite hardere for eventuelt å presse igjennom et ja til en tredje rullebane på Gardermoen.

Avinor har lenge argumentert for at det er behov for en tredje rullebane. Etter åpningen for snart 20 år siden har veksten ved Oslo lufthavn Gardermoen vært langt høyere enn ventet. Trafikken har vokst fra 14 millioner passasjerer i 1999 til over 27 millioner i fjor. Transportøkonomisk institutt anslår 35 millioner passasjerer i 2030.

Det spesielle ved Gardermoen er at nordmenn i stor grad ønsker å fly om morgenen og ettermiddagen. Årsaken er en stor andel innenrikstrafikk som skyldes at store deler av landet er avhengig av Gardermoen for å komme ut i verden. Dermed er det toppene om morgenen og ettermiddagen som er flaskehalsen, ikke nødvendig den samlede veksten i flytrafikken. Derfor blir det behov for en tredje rullebane. 

Norsk luftfart er en del av det europeiske systemet, både når det gjelder transport og når vi summerer klimaregnskapet.

Hensynet til klimaet på kloden tilsier at vi må holde kraftig igjen på bruken av fossile brensler, altså også flytrafikken. Men norsk luftfart utgjør bare fem prosent av de norske klimagassutslippene. Og så må vi ikke glemme at norsk luftfart er en del av det europeiske systemet, både når det gjelder transport og når vi summerer klimaregnskapet.

Når kapasiteten blir sprengt, vil flere fly måtte sirkle over Gardermoen i påvente av å lande. Det er dårlig miljøpolitikk. Enda verre blir det hvis nordlendinger må mellomlande i København i stedet for Gardermoen for å komme seg til Stavanger. Klimaet vinner ikke, og distrikts-Norge blir den store taperen dersom en tredje rullebane uteblir.

Artikkeltags