Jensen ror i SSB-saken

Finansminister Siv Jensen sammen med fiansråd Hans Henrik Scheel og ekspedisjonssjef Amund Holmsen under høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB.

Finansminister Siv Jensen sammen med fiansråd Hans Henrik Scheel og ekspedisjonssjef Amund Holmsen under høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Foto:

Striden mellom Statistisk sentralbyrå og Siv Jensen går over i en ny fase.

DEL

Nå er det opp til Stortinget å konkludere på om dette får følger for finansminister Jensen. Onsdag var det høring om saken i regi av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Her møtte blant andre avgått SSB-direktør Christine Meyer, som i realiteten fikk sparken av Siv Jensen. Det springende punktet er hvor tidlig, og hvor tydelig, Finansdepartementet advarte mot den omstridte omorganiseringen av SSB. Striden rundt byrået har mange til dels motstridende fasetter. Det handler om å kunne sikre byråets uavhengighet samtidig som SSB må være lydhør for politiske signaler.

KOMMENTARChristine Meyer hevder hun hadde ryggdekning inntil det ble kjent at forskeren som har stått bak det såkalte innvandringsregnskapet ble «avskiltet». Siv Jensen mener departementet advarte tidlig, og hun benekter at innvandring har vært tema i diskusjonene med Meyer. Den planlagte omorganiseringen har ifølge Meyer vært begrunnet i behovet for å øke kvaliteten på forskningen ved SSB.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Disse planene ble tidlig møtt med faglig kritikk, og da spesielt fra sjeføkonomene i LO og NHO. De to sjeføkonomene har vært bekymret for statistikken og analysene som ligger til grunn for lønnsoppgjørene. Fra flere politiske hold har det også blitt stilt spørsmål ved om Meyer har forstått hvilket samfunnsoppdrag SSB har. Det hører med til historien at den nye SSB-sjefen har lagt omorganiseringen på vent.

Men nå er det Siv Jensens rolle som er temaet for Stortingets gjennomgang av saken. Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig. Politikerne har nemlig fått det som de vil, ved at Meyer er ofret og omorganiseringen i realiteten er stoppet. Slik sett har Siv Jensen kommet seirende ut. På den annen side kan det stilles spørsmål ved om Stortinget er riktig informert underveis. Siv Jensen fossror med dårlige og lite presise svar overfor Stortinget. For en statsråd er det en dødssynd å feilinformere Stortinget eller la være å informere i tide.

For en statsråd er det en dødssynd å feilinformere Stortinget.

Det har kommet for dagen at departementet har sminket på historien. To dager etter Meyers avgang sørget nemlig finansråd Hans Henrik Scheel for visse endringer i departementets eget referat, to måneder etter det aktuelle møtet med SSB. Poenget var å få med at det skal ha blitt pekt på «risikoen» ved å flytte på deler av statistikkproduksjonen.

Det blir neppe flertall for å fremme mistillit mot finansministeren, men hun kan vente seg kritikk for måten saken er håndtert på. Siv Jensen kom altfor sent på SSB-ballen. Da ender det ofte med en stygg takling. Står man i forsvar, blir det fort straffe og baklengsmål av slikt.

Artikkeltags