Jernbane på feil spor

Britiske Go-Ahead har vunnet konkurransen om å få kjøre Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Britiske Go-Ahead har vunnet konkurransen om å få kjøre Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Foto:

Det britiskeide selskapet Go-Ahead har fått kontrakt for å utføre persontrafikk på tre jernbanestrekninger.

DEL

KOMMENTARStatseide NSB og svenske SJ tapte anbudskampen. Det private britiskeide selskapet får dermed trafikkere Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. De tre finalistene var omtrent like på kvalitet. Men det skilte over 20 prosent i pris, og dette ble til slutt avgjørende. De tre konkurrentene lå prismessig på det halve av det staten i dag betaler NSB for å kjøre de tre strekningene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gleder seg over at regjeringens jernbanereform nå begynner å gi positive resultater. Denne konkurranseutsettingen er da også en av de store hjertesakene til Fremskrittspartiet. Dale mener at vi nå får et minst like godt togtilbud til en lavere pris. Avtalen med Go-Ahead innebærer at staten i løpet av ti år vil spare inn over tre milliarder kroner, penger som i neste omgang kan brukes til å styrke jernbanetilbudet på annen måte.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det hører imidlertid med til historien at denne jernbanereformen også har hatt sin pris. NSB og Jernbaneverket har nemlig blitt splittet opp i enda flere selskaper. Det har gitt en enda dyrere administrasjon. Regjeringen har også lagt opp til et voldsomt byråkrati for anbudsinnhenting blant aktuelle aktører som vil kjøre persontog.

Systemet er slik at statens Bane Nor eier og drifter skinnegangen, mens det statlige Norske Tog AS eier og leier ut togene som tidligere var i NSBs eie. Konkurransen på sporet er dermed begrenset til å kjøre best og billigst på statens spor og med statens tog. De ansatte som tilbys overgang fra NSB til Go-Ahead skal få beholde dagens lønns- og arbeidsvilkår og få en tilvarende pensjonsordning som i dag. Den viktigste forklaringen på at Go-Ahead vant anbudet er at selskapet legger opp til å rekruttere mange flere passasjerer. 

Det springende spørsmålet er hvorfor Go-Ahead har realistisk tro på flere passasjerer enn NSB og SJ.

Regjeringens jernbanereform er bare i sin første fase. Det er mange flere togstrekninger som etter planen skal konkurranseutsettes. Så langt synes reformen å være et eksperiment som går i feil retning. Det er riktignok et stort tankekors at regjeringen har klart å presse prisen for Sørlandsbanen til under det halve av det NSB i dag får betalt. Også NSB har altså mye å gå på, og tilsvarende mye å lære. Dette burde ha vært mulig å få til uten fri konkurranse.

Det springende spørsmålet er hvorfor Go-Ahead har realistisk tro på flere passasjerer enn NSB og SJ. Det er all grunn til å være skeptisk, for hovedårsaken til togproblemene er dårlig kvalitet på skinner og tog. Det er en statlig utfordring. Togselskapet Go-Ahead har et mildt sagt frynsete rykte i Storbritannia. Sporene skremmer.

Artikkeltags