Klokt forlik om Forsvaret

Kjøpet av nye kampfly er en viktig del av langtidsplanen for Forsvaret.

Kjøpet av nye kampfly er en viktig del av langtidsplanen for Forsvaret. Foto:

Det er bred politisk enighet om hvordan Hæren og Heimevernet skal styrkes i årene framover. Dermed blir langtidsplanen for Forsvaret komplett.

DEL

Ap, KrF og Venstre har blitt med regjeringspartiene på et forlik om det som går under betegnelsen landmakten. Regjeringspartiene har riktignok måttet jenke seg litt, men regjeringens hovedlinjer ligger fast. Høyre og Frp har motvillig godtatt en delt helikopterløsning mellom Rygge og Bardufoss. Videre blir det to tusen flere HV-soldater enn det regjeringen har foreslått. Hæren får også moderne stridsvogner tidligere enn først foreslått.

KOMMENTARBasisen er fjorårets vedtatte langtidsplan. Her ble de økonomiske rammene lagt gjennom et forlik mellom regjeringspartiene og Ap. Strukturen og satsingen for Luftforsvaret og Sjøforsvaret ble også vedtatt i fjor, men skjebnen til Hæren og HV ble dessverre utsatt siden disse forsvarsgrenene var for dårlig utredet. Nå er disse siste brikkene for landmakten på plass. Problemet er at hele finansieringen ennå ikke er i boks. Det er å håpe at politikerne ikke har gjort opp regning uten vert.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det var uryddig og uklokt av regjeringen å binde opp KrF og Venstre i statsbudsjettet for 2018 bare dager før det skulle forhandles med Ap om forsvarsplanen. Nå er det skapt en viss usikkerhet som burde ha vært ryddet av veien. Stortinget må for all del unngå å vedta en forsvarsplan som ikke er finansiert. Det vil bare skape falsk trygghet.

Utgangspunktet er at Forsvaret i flere år har vært underfinansiert. Politikerne har nemlig vedtatt en struktur som de ikke har vært villige til å betale fullt ut. Det skal det nå ventelig bli slutt på, i hvert fall om vi skal tro på løfter og det som blir forsikret. Flertallet på Stortinget har klokelig holdt fast på planen om å kjøpe 52 nye kampfly. I tillegg er det behov for nye ubåter og maritime patruljefly. Samtidig må Norge ha en slagkraftig militær landmakt.

Stortinget må for all del unngå å vedta en forsvarsplan som ikke er finansiert.

Disse satsingene og investeringene har sin pris, både i form av økte forsvarsbevilgninger og en billigere struktur på lavere prioriterte områder. Fra flere hold har det derfor vært foreslått at Norge bør kjøpe inn færre kampfly, for på den måten å finansiere en større militær bredde ellers. Det blir gammeldags å tenke slik, for kampflyene er ment å forsterke og beskytte de andre forsvarsgrenene.

Det er positivt at Stortingets to største partier, Høyre og Ap, har stilt seg bak to forlik om landets militære styrker for de neste tjue årene. Samlet sikrer disse forlikene viktig forutsigbarhet og langsiktig stabilitet som vil stå seg under vekslende regjeringer. De store omkampenes tid om Forsvaret bør være over for en stund.

Artikkeltags