KrF, budsjett og veivalg

KrF-leder Knut Arild Hareide KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har grunn til å smile over 5 prosent oppslutning på Opinions måling for oktober.

KrF-leder Knut Arild Hareide KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har grunn til å smile over 5 prosent oppslutning på Opinions måling for oktober. Foto:

KrF gjør et solid byks opp på Opinions ferske partibarometer.

DEL

KOMMENTARPartiet får en oppslutning på fem prosent på målingen som er utført for ANB. KrF har økt oppslutningen blant tidligere velgere betydelig, og partiet kan nå skilte med en lojalitet på 66 prosent blant disse.

Mange vil tolke den økte oppslutningen som et tegn på at KrF-leder Knut Arild Hareides ønske om å danne regjering med Ap og Sp har slått godt an blant KrFs potensielle velgere, men det kan også bare være et utslag av generell økt oppmerksomhet om partiet. Men Hareide har i hvert fall ikke tapt på sin klare beskjed. Det hører med til historien at Opinions måling ble tatt opp før regjeringens statsbudsjett ble lagt fram.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det var på KrFs landsstyremøte 28. september at Hareide konkluderte med å anbefale partiet å søke regjeringsmakt med Ap og Sp, men uten SV. Men Hareide er på kollisjonskurs med KrFs to nestledere, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. De vil i stedet forsøke å finne en løsning med Erna Solberg, selv om det vil måtte innebære regjeringssamarbeid med Frp. KrF er splittet på midten i dette spørsmålet.

Svaret får vi på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. De færreste tør spå utfallet. Nå pågår det en omfattende møtevirksomhet der Hareide og nestlederne opptrer i en slags hanekamp rundt om i landet. Dersom Knut Arild Hareide til slutt vinner fram med sitt syn internt i KrF, vil han måtte finne en anledning å felle regjeringen Solberg på. Det kan skje gjennom et generelt mistillitsforslag. Alternativet er å bruke statsbudsjettet som brekkstang for å «innsette» Jonas Gahr Støre som statsminister. Statsbudsjettets innhold vil ha beskjeden innvirkning på KrF-grunnplanets holdning til regjeringsspørsmålet. Regjeringens forslag til 2019-budsjett har ikke påvirket synet på hvilken retning KrF bør gå. Det viser en større kartlegging som NRK har foretatt blant KrFs lokallagsledere. Samtidig har både Ap og Sp gjort det klart at de ikke vil presentere partienes alternative statsbudsjett før etter at KrFs veivalg er tatt.

Delegatene på KrFs ekstraordinære landsmøte vil være mest opptatt av de lange linjene i politikken og verdimessige forskjeller. Kroner og øre betyr ikke så mye. For mange vil det være avgjørende å «parkere» Frp politisk. For andre i KrF vil det være skremmende å sitte i en regjering som blir avhengig av SV i mange saker.

Delegatene på KrFs ekstraordinære landsmøte vil være mest opptatt av de lange linjene i politikken og verdimessige forskjeller.

Det blir uansett en spennende politisk høst. Det kan fort bli regjeringskrise. Og det kan uansett bli KrF-krise dersom et splittet parti ikke klarer å forene kreftene etter at veivalget er tatt.

Artikkeltags