KrF ofrer de fattigste

Kjell Ingolf Ropstad ledet KrFs delegasjon i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Kjell Ingolf Ropstad ledet KrFs delegasjon i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Foto:

KrF har fått gjennomslag for at barnetrygden øker med 1.000 kroner i året.

DEL

KOMMENTARMen mange familier som mottar økonomisk sosialhjelp, får ikke glede av denne økningen. De aller fleste av landets 422 kommuner regner nemlig barnetrygd som inntekt når størrelsen på sosialhjelpen fastsettes. Bare 65 kommuner holder barnetrygden utenfor.

Partiet Rødt foreslår at alle kommunene skal pålegges å se bort fra barnetrygden i disse tilfellene. Det er egentlig også KrFs vedtatte politikk, men KrFs representanter kommer til å stemme imot når statsbudsjettet for 2019 bankes igjennom mandag. Årsaken er at KrF er bundet av budsjettavtalen med Høyre, Frp og Venstre. Dermed vil 49.000 barn bli snytt for økningen i barnetrygd.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Det hadde vært bra om dette skaper debatt rundt i kommunene. Min oppfordring er å slutte å regne barnetrygden som en del av inntekten før sosialhjelp beregnes, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NTB. Han lover at dette er en viktig problemstilling som KrF vil se på i statsbudsjettet for 2020.

Det hører med til historien at barnetrygden har stått stille på 970 kroner i måneden siden 1996, og dermed har falt mye i reell verdi siden den gang. De aktuelle kommunene sparer nærmere en halv milliard kroner på sosialbudsjettene som følge av at de regner inn barnetrygd. Rødt foreslår at kommunene får kompensert for ekstrautgiften som følger av et pålegg om å holde barnetrygden utenfor. Det er altså ikke småbeløp det her er snakk om.

Det kan alltids diskuteres om hvor fornuftig det er å øke barnetrygden, men det er en annen historie. Nå er det mer interessant å drøfte fordelingsvirkningen av barnetrygden som blir vedtatt i statsbudsjettet for neste år. Alle familier får det samme i barnetrygd uavhengig av inntekt, bortsett fra de familiene som er avhengig av sosialhjelp.

I gjeldende partiprogram går KrF inn for at barnetrygden skal økes, samtidig som den skattlegges. Det vil kunne gi en god fordelingsprofil der de med lav inntekt blir sittende igjen med mest barnetrygd, men det er dessverre ikke lenger aktuell KrF-politikk. I Frp er det derimot sterke krefter som tar til orde for en slik modell.

Alle familier får det samme i barnetrygd uavhengig av inntekt, bortsett fra de familiene som er avhengig av sosialhjelp.

Hvis hensynet til de fattigste barna hadde vært viktigst, burde KrF i forhandlingene ha satt alt inn på å fjerne kommunenes muligheter til å avkorte sosialhjelp i forhold til barnetrygden. Men det slår neppe like godt av hos den jevne velger som å kunne vifte med en tusenlapp ekstra. KrF skryter av at økningen i barnetrygd er en viktig seier i kampen mot barnefattigdom. Problemet er bare at KrF her ofrer de fattigste barna på tusenlappens alter.

Artikkeltags