KrF svikter arbeidslinjen

KRF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad vil kjempe for økt barnetrygd, økt engangsstøtte og økt kontantstøtte.

KRF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad vil kjempe for økt barnetrygd, økt engangsstøtte og økt kontantstøtte. Foto:

Under dagens borgerlige regjering har det blitt mer lønnsomt for ikke-yrkesaktive kvinner å få barn og passe dem selv.

DEL

KOMMENTARKrF har presset fram denne utviklingen, og partiet vil kreve et ytterlige løft i samme retning i forhandlingene med Erna Solberg & co. Engangsstønaden ved fødsel har blitt økt fra 35.000 kroner til 83.140. Den går til mødre som ikke har vært i arbeid og dermed ikke har rett til foreldrepenger. Maksimal kontantstøtte, som nå går til hjemmeværende ettåringer, har blitt økt fra 46.500 kroner til 82.500 kroner. På toppen av dette øker nå barnetrygden, som har stått på samme kronebeløp siden 1996, med 1.000 kroner.

Men dette er ikke godt nok for KrF. Partiet vil grovt sett doble disse tre ordningene slik at en hjemmeværende kvinne med flere barn i visse tilfeller vil få en kvart million fra staten. Forsker Brita Bungum mener at KrFs forslag vil medføre en betydelig økning i støtten til «en familie der én av foreldrene – og da i praksis nesten alltid moren – er hjemmearbeidende med svak eller ingen yrkestilknytning.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Arbeidslinjen står for fall. Høyreregjeringen velger kontantytelser framfor tjenester, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre ganske så treffende til Aftenposten. Det har i mange år vært bred politisk linje om at den såkalte arbeidslinjen skal legges til grunn, altså at det skal lønne seg mer å være i arbeid enn å gå på stønader og trygder. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at det her er snakk om å finne den rette balansen.

– Vi har jo mange tiltak for å få folk ut i arbeid. Men parallelt med det, vet vi at det er mange mennesker som aldri vil komme seg ut i arbeid og derfor kommer til å forbli fattige. Da mener vi det er riktig å gi dem en mulighet til å kunne få en inntekt som gjør at deres barn vil ha større mulighet til å klare seg i livet enn de ellers ville hatt, sier Ropstad. 

Det synes å være liten tvil om at summen av KrFs politikk betyr flere hjemmeværende småbarnsmødre.

Det synes å være liten tvil om at summen av KrFs politikk betyr flere hjemmeværende småbarnsmødre. Det bryter opplagt med arbeidslinjen når dette familievalget blir så økonomisk innbringende. Resultatet blir dårlig likestilling, svekket integrering av innvandrerkvinner og økt utestenging fra arbeidslivet. Det hører med til historien at andelen sysselsatte i Norge har sunket de siste årene.

Det skal bli interessant å se hvor stort gjennomslag KrF får på dette feltet i de kommende regjeringsforhandlingene med de tre andre borgerlige partiene. Erna Solberg skal slite med å ha gode argumenter. På den annen side sitter også Jonas Gahr Støre i glasshus, for han var åpen for å forhandle med KrF dersom det skulle bli utfallet. Men vi må ikke glemme at det er KrF som er den store synderen.

Artikkeltags