La Jonas få sjansen

La Jonas Gahr Støre få sjansen som statsminister, mener vår kommentator.

La Jonas Gahr Støre få sjansen som statsminister, mener vår kommentator. Foto:

Det er større forskjell på Ap og Høyre enn mange tror.

DEL

KOMMENTARÅrets stortingsvalg står for døren. For dem som ikke allerede har stemt eller bestemt seg, gjelder det nå å finne det partiet som man er minst uenig med. Bare de færreste er 100 prosent på linje med «sitt» parti.

Valget står mellom to klare statsministerkandidater. Enten blir Erna Solberg (H) sittende eller så tar Ap-leder Jonas Gahr Støre over. De siste meningsmålingene viser et veldig døpt løp mellom frontene som har tegnet seg opp. Både Ap og Høyre ser ut til å gjøre det dårligere enn for fire år siden. De små partienes kamp for å komme over den magiske sperregrensen på fire prosent blir trolig avgjørende.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det er imidlertid uklart hvilke partier som kan komme til å bli med på laget under henholdsvis Solberg eller Støre. Erna Solberg kan få ryggdekning fra alle de fire borgerlige partiene i en eller annen form. For henne vil det veie tungt at Frp ikke vil støtte en regjering som partiet ikke er en del av. Støre kan komme til å danne en ny rødgrønn regjering med Sp og SV. «Problemet» er at Miljøpartiet De Grønne synes å kunne havne på vippen i Stortinget. I en slik situasjon kan Støre fri til KrF for, i det minste, å samle flertall bak statsbudsjettene.

Mange hevder at de to store partiene er svært så like. Det er en sannhet med modifikasjoner. Ap vil øke skattene med inntil 15 milliarder kroner. På den andre siden lover Høyre og Frp å gi ytterligere skattelettelser, på toppen av de 22 milliardene som skattene er senket de siste fire årene. Ap vil forsterke arbeidsmiljøloven, ved blant annet å stramme inn på mulighetene for midlertidige ansettelser. Det siste er et krav som har bred støtte i hele fagbevegelsen, ikke bare i LOs rekker.

Det er ikke rom for ytterligere skattelettelser, snarere tvert om.

Kampen mot sosial ulikhet og engasjementet for desentralisering er også saksområder som skiller de to blokkene i politikken, spesielt når en eventuell Ap-ledet regjering må samarbeide med SV og Senterpartiet. Begge disse partiene vil ventelig kommer til å gjøre det godt ved årets valg. Sp ligger an til å doble oppslutningen, og Støre kommer derfor neppe unna å ta Sp med i regjering.

Norge går trangere økonomiske tider i møte. Oljeinntektene avtar, og eldrebølgen kommer til å koste dyrt. Samtidig er det bred politisk enighet om å satse enda mer på samferdsel og økt militær slagkraft. På toppen kommer så spesifikke partiløfter som alle koster penger. Skole og sykehus er to stikkord. Da er det ikke rom for ytterligere skattelettelser, snarere tvert om.

Oppsummert: Vi står overfor et retningsvalg. Selv en liten kursjustering vil over tid gjøre en stor forskjell. La Jonas Gahr Støre få sjansen. Godt valg!

Artikkeltags