Lærernorm står til stryk

Det vil bli større mangel på lærere enn tidligere antatt.

Det vil bli større mangel på lærere enn tidligere antatt. Foto:

Norge vil mangle 5.800 kvalifiserte lærere om 22 år.

DEL

KOMMENTARDet viser nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er et overraskende høyt tall, sett på bakgrunn av at et liknende anslag for bare to år siden bar bud om at norske skoler «bare» vil mangle 1.800 lærere i 2040. Ifølge SSBs ferske analyse vil det da være behov for 50.300 grunnskolelærere. 

– Denne utfordringen møter vi med offensive grep for å rekruttere og beholde gode lærere, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Han viser til stor søkning til lærerutdanningen. Sanner hevder også at det er satt i gang flere langsiktige tiltak som må få tid til å virke. I tillegg vurderer regjeringen nye grep. 

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Den store lærermangelen har flere årsaker. Flere av disse er selvpåførte utfordringer som politikerne selv står bak. En viktig årsak er den nye normen for antall lærere per elev. KrF klarte å presse regjeringen til å innføre en slik norm, med oppstart fra høsten 2018. Normen om økt lærertetthet innebærer at det skal være 16 elever per lærer i småskolen og 21 elever per lærer på 5. til 10. klassetrinn.

Regjeringen skal ha honnør for å satse på økt kvalitet på lærerstanden, blant annet gjennom gode muligheter for etterutdanning. Dette vil på sikt gi oss en bedre skole. Men flere av tiltakene virker negativt i flere år framover. Regjeringen har skjerpet kompetansekravene for lærere, og dessverre ble dette gjort med tilbakevirkende kraft. Dermed blir mange gode lærere med lang praksis bak seg i realiteten «avskiltet». Da blir det økt lærermangel, men bare på papiret.  

Vi står overfor en varslet lærerkrise, som de borgerlige partiene selv har sørget for å forsterke.

Andre reformer og tiltak trekker i samme retning. Det gjelder femårig masterløp for lærere pluss nye, skjerpede karakterkrav. På den annen side er det et lyspunkt at flere nordmenn vil bli lærere. Oppgraderingen av læreryrket kan også føre til at flere av dagens lærere forblir i yrket. 

Men uansett står vi overfor en varslet krise, som de borgerlige partiene selv har sørget for å forsterke. Høyre var mot den nye lærernormen, men måtte altså gi etter for KrFs krav i fjor høst. Normen ble trumfet gjennom på sviktende faglig grunnlag. Det viser de nye beregningene fra SSB med all tydelighet. Normen innebærer også at kommunene mister en del av friheten til selv å prioritere lærerressurser ut fra lokale behov. De lærde strides også om et visst antall lærere per elev er svaret. 

Lærernormen gjør vondt verre siden den fører til økt lærermangel. Her hjelper det heller ikke med mer penger, om Stortinget skulle ønske å bevilge seg ut av problemet. Det finnes nemlig ikke nok kvalifiserte lærere til å fylle opp lærernormen. Politikere kan heller ikke trylle.

Artikkeltags