Legene må sykmelde

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) vil ta ansvaret for sykmeldinger bort fra legene.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) vil ta ansvaret for sykmeldinger bort fra legene. Foto:

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) vil flytte ansvaret for å sykmelde fra lege til arbeidsgiver.

DEL

KOMMENTARDette signalet er en brannfakkel for partene i arbeidslivet som nå er i gang med å revidere avtalen om inkluderende arbeidsliv.

– Legenes rolle som sykmelder er ofte overflødig og til hinder for et godt nærværsarbeid på arbeidsplassen, sier Margret Hagerup til Dagens Næringsliv. Hun hevder at legen ofte sykmelder på grunnlag av det arbeidstaker selv sier og at legen dermed har lite kunnskap om muligheten for tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

På sin Facebook-side presiserer Hagerup at hennes poeng ikke er at arbeidsgiver skal overta ansvaret for sykmeldingene. Høyre-kvinnen står imidlertid fast på at hun vil flytte ansvaret for sykmeldinger til arbeidsplassen. Men samtidig skal legen ha det siste ordet når det gjelder det medisinske. Vi har problemer med å skjønne hvordan ansvaret for sykmeldinger skal kunne flyttes til arbeidsplassen uten at det til syvende og sist havner hos arbeidsgiver. Derfor må utspillet fra Hagerup tas alvorlig.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ikke kommentere utspillet fra partifelle Hagerup. Ministeren viser til at man er midt oppe i forhandlingene om ny IA-avtale. Den samme begrunnelsen bruker både NHO og LO for ikke å ville kommentere. Men Fagforbundets leder, Mette Nord, bryter klokelig lydmuren og karakteriserer forslaget som livsfarlig siden det etter hennes mening vil øke konfliktnivået på arbeidsplassene.

Mette Nord har helt rett, og hun kan her støtte seg på forskning. En modell med å tillate sykefravær uten legegodkjenning ble nemlig testet ut ved 12 bedrifter i 2013–2016. En slik ordning vil ifølge forskerne «innebære en stor fare for at ansatte vil bli utsatt for press». En realisering av Margret Hagerups forslag vil bli en gavepakke til useriøse arbeidsgivere.

Politikerne og arbeidslivets parter bør i stedet børste støv av en gammel idé om å gi bedriftene et økonomisk delansvar for det langvarige sykefraværet. Det er nemlig det lange fraværet som er den store utfordringen, ikke de første sykedagene. I dag er sykelønnsordningen slik at bedriftene betaler full lønn de første 16 dagene av fraværsperioden, mens staten tar regningen fram til det har gått ett år. 

Det er nemlig det lange fraværet som er den store utfordringen, ikke de første sykedagene.

Forskerne Simen Markussen og Knut Røed har anbefalt å korte den første perioden fra 16 til syv dager og i stedet pålegge bedriftene 20 prosent av det lange fraværet. Den totale regningen for næringslivet blir i denne modellen i utgangspunktet som nå. Men bedrifter som lykkes med å få ned det lange sykefraværet vil komme ut i pluss. Dette vil i tillegg bli et pluss for den enkelte arbeidstaker og samfunnet som helhet.

Artikkeltags