Legg ned NRKs råd

Per Edgar Kokkvold (til høyre) har ledet Kringkastingsrådet de siste fire årene. Her sammen med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Per Edgar Kokkvold (til høyre) har ledet Kringkastingsrådet de siste fire årene. Her sammen med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Hva skal vi med Kringkastingsrådet? Det er et spørsmål som flere enn oss bør diskutere. Mye taler nemlig for at denne spesielle institusjonen har gått ut på dato.

DEL

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for statskanalen NRK. Rådet har 14 medlemmer. Åtte av disse oppnevnes av Stortinget og seks av regjeringen. Rådet har som oppgave å drøfte og uttale seg om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, både innen radio, TV og nett. Kringkastingsrådet skal være publikums forlengede arm. Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, så kan du klage til dette rådet.

KOMMENTARHistorisk er det høyst forståelig at politikerne innførte ordningen med et eget råd for Norsk rikskringkasting. NRK hadde en helt spesiell stilling, men i dag er situasjonen en annen. Kringkastingssjefen ansettes av NRKs styre, som igjen er oppnevnt av regjeringen. NRK har fått en friere rolle med en armlengdes avstand til politikerne. Men så har vi Kringkastingsrådet som kommer med råd og uttaler seg om store så vel som små saker. Kringkastingsrådet har klokelig ingen instruksjonsrett eller innflytelse overfor kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Han kan elegant vende det døve øret til om han ønsker.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Selvsagt må NRK ha et eget system for å ta seg av klager på virksomheten, men det kan ordnes internt uten å ha Kringkastingsrådet som postkasse og lynavleder. Det hører med til historien at hvert av NRKs distriktskontorer i tillegg har et eget programråd. Det er logisk å reise de samme prinsipielle innvendingene til programrådene som til Kringkastingsrådet.

Kringkastingssjefen er ansvarlig redaktør for NRK og styrer med basis i Redaktørplakaten og norsk lov. I tillegg har pressen, og da også NRK, sin egen ordning for selvjustis i Pressens faglige utvalg. På toppen av dette har vi Kringkastingsrådet. Det er presseetisk og demokratisk svært problematisk at politikerne oppnevner et råd som vurderer journalistiske beslutninger og prioriteringer i en fri redaksjon. Politikerne skal nøye seg med å gi råd til NRK gjennom årlige styringsdokumenter.

Det kan sies mye om Kringkastingsrådets medlemmer. Vi nøyer oss med å gi ros til rådets leder gjennom de siste fire årene, Per Edgar Kokkvold. Han har ledet rådet på en god måte, ut fra de gitte forutsetningene. Men situasjonen er nå den at allmennheten debatterer og kritiserer NRK fritt i pressen, gjennom sosiale medier og direkte overfor NRK.

Politikerne skal nøye seg med å gi råd til NRK gjennom årlige styringsdokumenter.

Derfor har Kringkastingsrådet utspilt sin rolle. Det er nærliggende å trekke parallellen med NRK-sketsjen «Supperådet» fra 1969, med Rolv Wesenlund og Harald Heide Steen jr. Her var slagordet kort og godt: «Det er bare tull alt sammen! Bare tull!» Politikerne må slutte å koke suppe på en spiker.

Artikkeltags