Lovbrudd i kommunene

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er ekspert på åpenhet i kommunene.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er ekspert på åpenhet i kommunene. Foto:

Ti prosent av landets kommuner bryter kommuneloven. Det mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

DEL

KOMMENTARBakgrunnen er en undersøkelse som avisen Kommunal Rapport har gjennomført. Her går det fram at hver tiende kommune har holdt lukkede møter om kommunebudsjettene. De aktuelle lovbruddene har skjedd i form av arbeidsmøter, orienteringsmøter eller partimøter med administrasjonen.

Det er mange kommuner som ikke tar godt nok hensyn til allmennhetens innsyn i den kommunale saksbehandlingen. Jusprofessoren mener det ofte utvises stor kreativitet i å lage ordninger for å omgå bestemmelsene i kommuneloven og offentlighetsloven.

Etter kommuneloven skal all saksbehandling i et folkevalgt organ skje i møter som skal annonseres offentlig. Møtene kan holdes lukket ved lovbestemt taushetsplikt eller når hensyn til personvern gjør det nødvendig. Rene samrådningsmøter i en partigruppe eller mellom samarbeidende partier kan holdes lukket. Men her er det gråsoner, spesielt når kommunens administrasjon er involvert i forberedelsene eller deltar. Jusprofessoren mener at når ordføreren tar initiativ til et slikt møte, så er det et møte etter kommuneloven.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Møter med reell diskusjon om prioriteringer i budsjettet må holdes i full åpenhet. Det er ikke så lett å skille mellom møter hvor politikerne bare stiller oppklarende spørsmål overfor rådmannen eller det dreier seg om en reell budsjettbehandling. Et samråd mellom alle gruppelederne i kommunestyret må regnes som saksbehandling og skal dermed annonseres og holdes for åpne dører. Her er det dessverre eksempler på at kommunene synder.

Men i disse spørsmålene er det ikke bare snakk om jus. Kommunepolitikerne er avhengig av å ha velgernes tillit. Da er det viktig å ha åpne prosesser hvor allmennheten kan ha reell mulighet til å si ifra før det i praksis er for sent. Altfor ofte ser vi dessverre tilfeller der noen har snakket sammen før den jevne velger og pressen har blitt koblet på prosessen.

Kommuneloven er i all hovedsak klar nok i spørsmålet om åpenhet. I så måte har våre folkevalgte på Stortinget tatt et forbilledlig standpunkt. Hensynet til det som hevdes å være effektiv saksbehandling må nemlig vike for et godt fungerende lokaldemokrati. Men sterke krefter jobber for at det ikke skal være ubetinget åpenhet. Disse kreftene må holdes i sjakk når det nå skal utarbeides en ny kommunelov. Regjeringen har varslet en ny kommunelov i løpet av våren.

Hensynet til det som hevdes å være effektiv saksbehandling må nemlig vike for et godt fungerende lokaldemokrati.

Da gjelder det å få en god lov som setter et åpent lokaldemokrati i høysetet. Det må straffe seg for kommuner som forsøker å kutte svinger for å unngå offentlig debatt om ubehagelige saker. Lokaldemokratiet er ikke vunnet en gang for alle.

Artikkeltags