Luftige løfter for politiet

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp).

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp). Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen foreslår ingen flere politistillinger i statsbudsjettet for 2018.

DEL

KOMMENTARDette står i grell kontrast til løftene som Høyre ga i valgkampen og passer svært dårlig til beskrivelsen som finansminister Siv Jensen ga da budsjettet ble presentert i forrige uke.

– Det er ikke satt av penger til en eneste ny stilling i politiet i neste års statsbudsjett. Det er dramatisk og helt klart et løftebrudd fra regjeringens side, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Lederen i Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap), oppfordrer opposisjonen til å stå sammen for å finne bedre løsninger for politiet, som etter hennes mening ikke er noen budsjettvinner.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Finansminister Siv Jensen (Frp) hevder at regjeringen satser på politiet. Hun legger vekt på at regjeringen «har økt antall politistillinger» og dermed er på god vei for å nå målet om to politiansatte per tusen innbyggere. På den måten gir finansministeren et feilaktig inntrykk av at det blir flere politistillinger neste år. Men dette er en sannhet med store modifikasjoner. Regjeringen har riktignok gitt politimestrene en viss frihet til selv å ansette flere politifolk innenfor 100 millioner kroner i økte rammer, men stillingsrammen er ikke konkretisert.

– Selvsagt skal det ansettes så det monner, men vi øremerker ikke lenger den betydelige økningen til politiet, sier Høyres Peter Christian Frølich. Vi tør minne om at den samme Frølich kom med et klart løfte i valgkampen. På vegne av Høyre lovet han 1.500 nye politistillinger fram mot 2021. Regjeringen foreslår å plusse på 4,4 prosent til politiet i neste års budsjett, men det står altså ikke noe konkret om antall stillinger. Mye av budsjettøkningen går til kjøp av tre nye politihelikoptre og å bygge et nytt beredskapssenter.

Politireformen har fått seg et skudd for baugen. Mange tviler på at det blir flere politifolk nær oss alle i hele landet. For regjeringen bør det være et tankekors at Senterpartiet ble årets valgvinner, ikke minst på bakgrunn av kritikken mot det som kalles nærpolitireformen. Vi noterer med tilfredshet at regjeringen nå foreslår å kutte administrasjonsutgiftene på justissektoren med 2,7 prosent. Men byråkratiet i Politidirektoratet kan med fordel kuttes enda mer. På den måten kan det frigjøres penger til enda flere politifolk ute i framskutt tjeneste.

Politireformen har fått seg et skudd for baugen.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har et poeng når han sier at Ap må bestemme seg. Ap har nemlig tidligere kritisert regjeringen for å detaljstyre politiet for mye. Nå er beskjeden fra Ap at regjeringen detaljstyrer for lite. Vi venter spent på resultatet av politikken som til slutt blir vedtatt. Hvor mange flere stillinger vil det være i politiet når vi skriver 31. desember 2018? Bevisbyrden ligger hos regjeringen.

Artikkeltags